Bergen kommune Bergen Søknadsfrist: 26.05.2017 Bergen kommune

Arkitekter

Byarkitekten søker etter to nye arkitekter/byplanleggere

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.

Bergen kommune jobber for likestilling og inkludering og vi ønsker arbeidsplasser med like stort mangfold som det er blant innbyggerne i kommunen. Vi ønsker ansatte med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen og vi arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvinner oppfordres til å søke ledende stillinger og stillinger innen teknisk sektor. Menn oppfordres til å søke stillinger innen helse- og oppvekstsektoren.

Alle søkere til ledig stilling i Bergen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Byarkitekten er en nyopprettet etat som skal løfte arkitekturfeltet og skape økt offentlig debatt om arkitektur, byforming og byutvikling. Etaten skal være kunnskapsformidler og et aktivt rådgivende fagmiljø for arkitektur som supplerer Byrådsavdeling for byutvikling sine øvrige etater innenfor bygg og arkitekturfeltet.
Etaten skal sikre at det legges til rette for en byggutvikling med bærekraftig samtidsarkitektur av høy kvalitet.

Byarkitekten søker etter to nye arkitekter/byplanleggere.

Arbeidsoppgaver
•    Bidra til å utvikle en tydelig profil for Byarkitekten
•    Tilrettelegge for engasjement og debatt rundt byutvikling, arkitektur og design
•    Bidra til oppbyggingen av en handlekraftig etat i samarbeid med dagens
      kommunale etater innenfor bygg og arkitekturfeltet
•    Utvikle gode rådgivende veiledere og forelesninger om byutvikling
      og arkitektonisk kvalitet
•    Koble arkitekturfeltet med fag som kunst, helse, næringsliv,
      byggenæringen og klimafeltet

Kvalifikasjoner
•    Relevant høyere utdannelse som arkitekt fra høyskole eller universitet
      på masternivå eller tilsvarende
•    Høy faglig kompetanse og bredt kunnskapstilfang knyttet til arkitektur
      og byutvikling
•    Minimum fem års erfaring fra enten fra arkitektkontor, forvaltning eller
      undervisning, innen arkitektur eller by- og tettstedsutvikling
•    Ha kjennskap til kommunal saksgang for plan og byggesak,
      samt kjennskap til Plan- og bygningsloven

Utdanningsretning
Utdanningstittel: Arkitekt

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
•    Den som ansettes må ha høy kompetanse, være samarbeidsvillig og idèrik
•    God formidlingsevne både visuelt, skriftlig og muntlig
•    Evne til å definere faglige problemstillinger ut ifra en samfunnsmessig
      sammenheng

Vi tilbyr
•    Lønn etter avtale
•    Faglig interessant og krevende stilling
•    Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige fagpersoner

Kontaktinfo:
Maria Molden
Byarkitekt
Tlf 995 23 130
e-post

Les mer og søk på stillingen