Arconsult Ove Bøe AS Jessheim www.arconsult.no

Arkitekter

Vi søker dyktige og engasjerte arkitekter til vårt kontor på Jessheim

Arconsult Ove Bøe har i dag 6 arkitekter som jobber med varierende oppdrag innenfor bolig, barnehager, næringsbygg, industri og reguleringsplaner. Med en stadig økende oppdragsmengde har vi behov for å styrke bemanningen på vårt kontor, og søker derfor etter 1-2 nye arkitekter.

Vi vil prioritere søkere som har:
-     2-3 års erfaring med prosjektering og byggesøknader
-    erfaring med ArchiCAD
-    erfaring med prosjekteringsledelse og kundeoppfølging

Vi kan tilby en spennende jobb i et ungt miljø med varierte oppgaver, der du vil ha direkte kundekontakt, ansvar for egne prosjekter og direkte oppfølging mot utførende firmaer.

Det forutsettes at søker kan uttrykke seg godt skriftlig og muntlig enten på norsk eller annet skandinavisk språk.

Skriftlig søknad med CV og portfolio  sendes på epost

Søknadsfrist: omgående

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ove Bøe, 922 11 650

Arconsult Ove Bøe AS
Leirvegen 5, 2066 Jessheim

www.arconsult.no