MDH ARKITEKTER Oslo mdh.no

Vi søker arkitekter

Vi søker etter engasjerte og talentfulle mennesker. 

Arkitekt min. 2-3 års relevant erfaring

Arkitekt min. 5-10 års relevant erfaring

Arkitekt - vikariat, min. 2-3 års relevant erfaring

Vi har et stort spenn i type oppdrag fra urbanisme, samferdsel, transformasjon til undervisningsbygg.

Søkere må ha god kunnskap i BIM-prosjektering i alle faser, kontoret arbeider i Revit. 
Vi har for tiden geometrisk sammensatte prosjekter og søkere med høy kompetanse på komplekse oppgaver blir verdsatt.
 
Søkere med erfaring på detaljering og oppfølging på byggeplass er et stort pluss.
Søker må ha beherske nordisk språk muntlig og skriftlig. 

Søknad med CV og portfolio sendes til application@mdh.no
 
Søknadsfrist: Snarest 

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder Helge Lunder tlf. 90 96 20 29.