ARC Arkitekter AS Trondheim www.arcarkitekter.no

Arkitekter

ARC Arkitekter AS søker arkitekter og planleggere

ARC Arkitekter AS er et mellomstort og veletablert arkitektkontor med flotte kontorlokaler på Vestre Kanalkai i Trondheim. Kontoret har oppdrag innen planarbeid, regulering, næring-, forretning-, bolig-, og interiørprosjektering . Vi er et internasjonalt miljø, med norsk som arbeidsspråk og AutoCad, SketchUp og Revit som hovedverktøy.

Vi søker:

ARKITEKTER
med:
•   Master i arkitektur
•   Min. 2 års relevant praksis fra gjennomføring av byggeprosjekter
•   God datakompetanse; fortrinnsvis Revit

PLANLEGGERE med:
•   Master i arkitektur, eller annen relevant utdanning
•   Min. 2 års relevant praksis med planarbeid i offentlig eller privat sektor
•   Gode skriftlige og visuelle framstillingsevner
•   Gode norskkunnskaper

Søknad med CV og portfolio sendes til:
arc@arcarkitekter.no

Spørsmål kan rettes til:
Kjersti Hilde 98 26 51 80

www.arcarkitekter.no