ØKAW Arkitekter Oslo www.okaw.no

Arkitekter

ØKAW SØKER UNGE ARKITEKTER

Vi trenger forsterkninger på prosjekt Campus Ås, og ønsker oss flere nye kollegaer som kan påvirke oss positivt gjennom personlige og faglige kvaliteter. Du må være beslutningsdyktig, god til å kommunisere og kunne jobbe tverrfaglig.  

Arkitekter med inntil 5 års ansiennitet og med erfaring fra Revit- og BIM-prosjektering vil bli foretrukket. Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, er en forutsetning.

ØKAW Arkitekter er i dag 26 ansatte. Vi arbeider med store prosjekter for undervisnings-, bolig- og næringsformål. Kultur-, helse-, undervisnings- og forskningsbygg utgjør et særlig satsningsområde. Prosjekt Campus Ås, som nå er i byggefasen, er det største enkeltstående universitetsprosjekt i Norge. I tillegg har vi rammeavtaler med Oslo universitetssykehus og Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Avtaler som gir oss svært varierte oppdrag med stor mulighet for selvstendig arbeid.  

Vi arrangerer årlige studiereiser, prioriterer kursdeltakelse og deltar i konkurranser for å sikre faglig utvikling for alle medarbeidere. 

Søknad med CV, referanser og utvalgte eksempler på eget arbeid sendes oss på e-post snarest.


ØKAW Arkitekter, FREDERIK STANGS GATE 4, 0272 OSLO www.okaw.no