Tuvalu Arkitekter Oslo Søknadsfrist: 30.08.2019 www.tuvalu.no

Arkitekter

Tuvalu Arkitekter søker to engasjerte og dyktige medarbeidere til vårt kontor i Oslo.

Tuvalu ble etablert i 2009 og har en stadig økende arbeidsmengde med spennende og komplekse prosjekter. Vi har et særlig fokus på byutvikling, fortetting og transformasjon i by fordi vi mener dette er en vesentlig del av løsningen på klimautfordringene og en stadig viktigere del av arkitekturfaget. Vi liker kompleksiteten i byutvikling og transformasjon, og de unike arkitektoniske mulighetene som oppstår i samspill mellom gammelt og nytt.

Vi søker arkitekter med minimum 5 års erfaring og følgende kvalifikasjoner: 

-   Prosjekteringserfaring
-   Byggesakserfaring, herunder norsk eller nordisk språk
-   BIM-prosjektering i Revit

Vi holder til nederst på Grunerløkka i Oslo.

Snarlig tiltredelse er ønskelig. 

Søknad med cv og portfolio sendes til post@tuvalu.no innen 30. august. 
Spørsmål rettes til Anette Kjelland-Apold: +47 920 15 620 

www.tuvalu.no 
www.facebook.com/TuvaluArkitekter
@tuvaluark