Transborder Studio Oslo www.transborderstudio.com

Arkitekter

Transborder søker arkitekter med 5-10 års erfaring

Transborder Studio har en økende oppdragsmengde og vi søker derfor etter nye kolleger som vil være med på å utvikle kontoret videre.

Vi søker en arkitekt som har vært gjennom alle faser i et prosjekt, inkludert detaljprosjektering og prosjektoppfølging i byggefasen. Erfaring med og interesse for bærekraftig arkitektur og boligprosjektering er ønskelig.

Kontoret prosjekterer i ArchiCad. 

Søknad med CV og portfolio sendes til job@transborderstudio.com

Søknadsfrist: Snarest 

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder Espen Røyseland: 97 50 85 88

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

www.transborderstudio.com