Tuvalu arkitekter Oslo Søknadsfrist: 30.09.2020 www.tuvalu.no

Arkitekter

Tuvalu Arkitekter søker en til to engasjerte og dyktige medarbeidere til vårt kontor i Oslo. Frilans kan også være aktuelt.

Tuvalu Arkitekter er i vekst og har en stadig økende arbeidsmengde med spennende og komplekse prosjekter. Vi har et særlig fokus på byutvikling, fortetting og transformasjon i by fordi vi mener dette er en vesentlig del av løsningen på klimautfordringene og en stadig viktigere del av arkitekturfaget. Vårt mål er å utvikle prosjekter som skaper ringvirkninger utover seg selv og varige verdier, samtidig som vi har det gøy på jobb! 

Vi søker arkitekter med minimum et par års erfaring og følgende kvalifikasjoner:

  • Prosjekteringserfaring i BIM/ Revit
  • Gode grafiske fremstillingsevner

Hos oss vil du få mulighet til å jobbe med interessante og utfordrende prosjekter i ulike faser og størrelser. Vi holder til i trivelige lokaler i Trondheimsveien 2/ Schouskvartalet.

Søknad med cv og portfolio sendes til apold@tuvalu.no 

Søknadsfrist: snarest mulig, senest  30.09.2020

Spørsmål kan rettes til Anette Kjelland-Apold: +47 920 15 620 

Snarlig tiltredelse er ønskelig. 

www.tuvalu.no  

www.facebook.com/TuvaluArkitekter 

@tuvaluark