RiK Arkitektur AS Oslo, Lillehammer Søknadsfrist: 15.10.2017

Arkitekter

Arkitekter søkes

RiK Arkitektur AS ønsker å styrke sitt fagmiljø i Oslo og Lillehammer, og med dette søker vi etter kreative, initiativrike og dyktige arkitekter med utdanning på masternivå.

Arbeidsoppgaver:

•  Ideutvikling, prosjektering, oppfølging, prosjekterings- og prosjektledelse
•  Bygg med høye krav til god arkitektur og detaljering
•  Spennende, varierte, selvstendige og teambaserte oppgaver
•  Prosjektering i verneverdige bygg og helsebygg/sykehus

Ønskede egenskaper:
•  Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
•  Strukturert og ansvarsfull

Oslo:

Grunnet stor arbeidsmengde har vi behov for ny engasjert arkitekt. Rett kandidat har erfaring med alt fra idéprosjekt til byggeplass. Erfaring med planlegging og prosjektering av skolebygg, sykehus og helsebygg er en fordel, men ikke et krav.

Lillehammer:

Vi ser etter en senior arkitekt med minimum 10 års erfaring med byggprosjektering og gjerne noe erfaring med daglig ledelse- og som er interessert i å ta over en slik funksjon. Denne stilling forutsettes gradvis å ta over ledelsen av kontoret fra nåværende daglig leder i løpet av et års tid.
Det er også stort behov for to arkitekter med erfaring fra prosjektering av bygg, reguleringsplanlegging, samt by- og arealplanlegging.

For alle stillingene vil i tillegg erfaring fra mulighetsstudier være av stor interesse.
Vi har begge steder et godt internt og tverrfaglig samarbeidsmiljø. Prosjektene våre omfatter private og offentlige bygg. Våre pågående prosjekter; Boliger og omsorgsboliger, Park og idrettsanlegg, Svømmeanlegg, regulering og landskapsarbeider, tiltak i vernede bygg og anlegg, kontorer og brannstasjon.

Vi prosjekterer i Revit, Lumion og ArchiCAD.

Tiltredelse snarest mulig og søknadsfrist:
15. oktober 2017

Send søknad med CV og referanser til:
HR-Rådgiver Ingvild Skancke: e-post
Telefon 45 25 89 22