Architectopia AS Oslo www.architectopia.com

Arkitekter

Architectopia AS søker arkitekter

På grunn av stor arbeidsmengde søker Architectopia AS etter en seniorarkitekt med 10-15 års erfaring og en medarbeider arkitekt med 3-5 års erfaring. Architectopia AS står for arkitektonisk kvalitet gjennom inkluderende designprosesser og miljøvennlige løsninger. Vi tilbyr spennende og dynamisk arbeidsmiljø, med høyt motiverte arkitekter fra forskjellige nasjoner. Vi jobber med offentlige og private prosjekter, både nybygg og rehabilitering. For tiden tegner vi blant annet barnehager, skolebygg, helsebygg og enebolig. Vi har prosjekter i ulike stadier av gjennomføring. Kontoret har lyse og trivelige lokaler, sentralt i Oslo.

Vi søker en seniorarkitekt med 10-15 års erfaring som:
•   Har erfaring med prosjektadministrasjon, fortrinnsvis med erfaring som prosjekteringsgruppeleder (PGL), eventuelt som assisterende PGL. 
•   Har erfaring fra alle stadier i et byggeprosjekt som arkitekt og ansvarlig søker, og er ivrig både til å lede egen prosjekter og å formidle denne kunnskapen videre innad i firmaet
•   Har fortrinnsvis noe erfaring med å bistå ledelsen i utarbeidelse av søknader/tilbud om nye offentlige og private oppdrag (blant annet med tanke på nettside doffin/mercell).
•   Beherske ArchiCAD og Adobe programmer godt.
•   Har evnen til å jobbe selvstendig og i team.
•   Har gode kunnskaper innen skriftlig og muntlig norsk.
•   Kan kommunisere på engelsk på grunn av internasjonalt arbeidsmiljø.
•   Kan starte så fort som mulig.

Vi søker en medarbeider arkitekt med 3-5 års erfaring som:
•   Har erfaring, blant annet med skisse-, for-, detaljprosjektering, samt oppfølging på byggeplass i tillegg til søking om byggetillatelse.
•   Beherske ArchiCAD og Adobe programmer godt.
•   Har evnen til å jobbe selvstendig og i team.
•   Har gode kunnskaper innen skriftlig og muntlig norsk.
•   Kan kommunisere på engelsk på grunn av internasjonalt arbeidsmiljø.
•   Kan starte så fort som mulig.

Send søknad, CV og eksempler av arbeid elektronisk til aholt@architectopia.com.
Kun kvalifiserte kandidater vil bli vurdert til innkalling til intervju.
Ring daglig leder, Andrew Holt, på 90 79 46 14 ved eventuelle spørsmål.
Se nettsiden for mer informasjon www.architectopia.com