Longva Arkitekter AS Oslo Hjemmeside

ARKITEKTER

Longva arkitekter søker arkitekter med noe erfaring.

Vi har flere nye spennende prosjekter og trenger flere medarbeidere. Søkere bør ha faglig interesse og engasjement. Erfaring med gjennomføring av offentlige byggeprosjekter og kompetanse innen BIM/ Revit vil være fordel.

Søknad med CV og portfolio sendes til kl@longva-arkitekter.no

www.longva-arkitekter.no