​Transborder Studio Oslo transborderstudio.com

Arkitekter

Transborder søker arkitekter

Transborder Studio er et ungt og ambisiøst arkitektkontor basert i Oslo. Kontoret har en økende oppdragsmengde og vi søker derfor etter nye kolleger som vil være med på å utvikle Transborder videre.


-  Arkitekt med prosjekteringserfaring
Vi søker en arkitekt som har vært gjennom alle faser i et prosjekt inkludert detaljprosjektering og prosjektoppfølging i byggefasen. Erfaring med og interesse for bærekraftig arkitektur og transformasjon er ønskelig.

-  Arkitekt
Vi søker effektiv og iderik arkitekt for vårt tidligfase/konkurranseteam. Evne til å tenke konseptuelt og jobbe godt i team er viktig. Svært gode formgivingsevner og visualiseringsegenskaper er påkrevd.

Kontoret prosjekterer i ArchiCad.

Søknad med CV og portfolio sendes til e-post

Søknadsfrist: Snarest

Ved spørsmål, ta kontakt med Øystein Rø: 41161623

Snarlig tiltredelse er ønskelig.