Modus Arkitekter Oslo, Høvik www.modusarkitekter.no

Arkitekter

Modus Arkitekter søker to erfarne arkitekter til vårt kontor. Rette personer kan også tilbys partnerskap for å bli med å videreutvikle fremtidens Arkitektkontor.

Vi ønsker å styrke kompetansen og ledelsen på arkitektkontoret.
For den eller de rette personen kan vi derfor tilby partnerskap i et arkitektkontor med store  vekst ambisjoner.
Det utloves dusør på 8000 kr til personer som tipser riktig person til å søke på stillingen og som da fører til partnerskap i bedriften.

Stilling 1:
-    Sivilarkitekt med noe prosjekteringserfaring.
-    Behersker ArchiCAD og 3D- Visualisering.

Stilling 2:
-    Prosjektlederstilling med mulighet for partnerskap for riktig person.
-    Sivilarkitekt med 7 til 10 års erfaring fra komplekse prosjekter i Oslo og Akershus.
-    Solid erfaring fra prosjektledelse, søknadsprosesser, KS-, Pbl, Tek, Sak og NBI.
-    Behersker Norsk skriftlig og muntlig med god fremstillingsevne.
-    Erfaring med ArchiCAD og BIM- modellering.
-    Erfaring med anbuds og designkonkurranser.
-    Erfaring med plan- og reguleringsarbeid
-    Gjerne erfaring fra eget arkitektkontor og med eget nettverk av kunder
-    Kunde, forhandlings og salgserfaring
-    Nødvendig autoritet for denne type stilling.
-    Partnerne bør på sikt kunne lede 2 til 4 medarbeidere hver.

Personlige egenskaper for begge stillingene:
-    Vi ønsker en hardtarbeidende og engasjert medarbeider som brenner for faget.
-    Gode samarbeidsevner.
-    Jobbe både selvstendig og i grupper.

Arbeidsoppgaver:
Vi tror alle kan gjøre alt og du får ansvar etter evner.
De rette personene vil dermed få bryne seg på mange forskjellige oppgaver, hvor man får prøve seg på de fleste oppgaver innen arkitektfaget. Dette kan være arkitektur og designkonkurranser, modellering med ArchiCAD, fotomontasje med Photoshop, utforming av reguleringsplaner og byggesaker med skriving av følgebrev og utfylling av søknadsskjemaer, gjennomgang av gjeldende lover og regler, sjekklister og pålagte kontrollrutiner. I Modus Arkitekter får medarbeiderne prøve sine evner og lært allsidigheten i arkitektfaget. Du vil inngå i skiftende gruppearbeider avhengig av engasjement og kompetanse.

Designprosessen:
Vi benytter ofte en skjematisk designprosess så alle får bidra i utforming av hovedkonseptet og de store linjene i kontorets prosjekter. I workshops diskuteres forslagenes kvaliteter og vi bearbeider designet etter de beste fra bidragene. Vi tror inkluderende arbeidsprosesser skaper samhold, og gir alle større eierskap til prosjektene på kontoret.

Designkonkurranser:
Kontoret har som mål å delta i flere designkonkurranser. Forrige designkonkurranse var et nytt Viten og Konferansesenter i Tungevågen i Randaberg kommune. Trykk på linken, Sjøstjernen Viten og konferransesenter.  Vi vil lage flere av denne type videoer, hvor vi fremhever medarbeiderne og kontorets designprosesser.

Prosjekter:
Vi har økende oppdragsmengde og flere prosjekter under prosjektering.
Hovedprosjektene vi jobber med er følgende.
-   Oppstart og omregulering av 2 utmarkstomter i Ask sentrum på til sammen 300 mål.
Vi antar det kan etableres mellom 200 til 400 leiligheter i form av lavblokker, rekkehus, tomannsboliger og eneboliger på tomtene i løpet av de neste 10 til 15 årene. Bebyggelsen skal utformes i flere trinn, delvis som en  økolandsby og delvis etter økologiske prinsipper med lavblokker med takhager osv. I tilknytning til tomtene etableres  parsellhage for egenprodusert mat og et flerbruksbygg for felles middager, markedsdager, konserter, høsting av  egenprodusert mat. osv.
-   Nytt handel og kontorbygg i Rælingen kommune på rundt 2 950m2 BRA
    I tillegg til flere andre boligprosjekter i Oslo.

Kontoret har som mål å tiltrekke seg den typen prosjekter som medarbeiderne brenner mest for. Vi jobber derfor aktivt med å synliggjøre oss mot denne type kunder.

Visjon:
Kontorets visjon er at vi med fokus på trivsel og arbeidsmiljø får engasjerte, dyktige medarbeidere som ønsker å formgi sine bygde omgivelser og skape merverdi for våre kunder. Dette gjør vi ved å arrangere studieturer hvor vi forrige gang dro til Paris og så på Pompido, La Dèfense, bibliotèque Nationale De France og mye mer.

På kvelden hygget vi oss på resturant og spiste god mat og drikke.
Vi drar også på byggeplassbefaring på kontorets prosjekter. Ekskursjoner og byvandring med diskusjoner rundt god arkitektur som kan integreres i kontorets neste prosjekter. Medarbeiderne inviteres også til å holde foredrag fra reiser, spesielle interesser osv. som hyggelige sosiale bidrag i hverdagen.

Vi kan tilby:
-   Trivelig kontorfellesskap med til sammen 13 hyggelige kollegaer hvor av 7 er arkitekter.
-   Skjematisk designprosess hvor du får bidra til prosjektenes hovedkonsept.
-   Deltakelse i designkonkurranser, for personlig og faglig utvikling.    
    Ref: websidens Vitensenter i Tungevågen.
-   Byggeplassbefaringer, ekskursjoner og studieturer til inn og utland.
-   Frihet under ansvar med selvstendige arbeidsoppgaver.
-   Vi tror alle kan gjøre alt så du får ansvar etter evner.
-   Påvirkningsmuligheter for egen arbeidssituasjon og miljø.
-   Konkurransedyktige betingelser med lønn og pensjonsvilkår etter avtale.
-   Yrkes og skadeforsikring.
-   Treningsavtale med treningssenter.
-   Felles lunsj med et større kontorfellesskap med flere andre arkitekter.
-   Sterk I-mac med alle nødvendige programmer.
-   Kontorplass på Høvik like uttenfor Oslo sentrum, kort vei til offentlig kommunikasjon.
-   Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
-   Fleksitid med kjernetid fra 10.00 til 15.00.
-   Fri telefon.

Søknad med CV og henvisning til hvilke stilling det søkes på og referanseprosjekter sendes til e-post
Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Asgeir Ljøen på 481 45 697.
Se også vår webside modusarkitekter.no

Kontorfellesskap:
Vi sitter i et åpent kontorfellesskap med til sammen 13 andre hvor av 7 er arkitekter.
I kontorfellesskapet bruker vi samme dataprogrammer og vi har gode innøvde samarbeidsrutiner.

Oppstart og lønn:
-    Etter avtale