HUS arkitekter AS Trondheim www.husark.no

Arkitekter

Grunnet økt tilfang av spennende prosjekter søker vi
1-2 dyktige og selvstendige arkitekter med minimum åtte års variert erfaring for snarlig tiltredelse.

Kontoret baserer de fleste prosjekter på utstrakt teamarbeid – med vekt på å gi alle medarbeidere stimulerende og kompetansebyggende oppgaver. Konkrete prosjekter vil være undervisningsbygg, helsebygg, kontorbygg og boliger. Vi gjennomfører kontinuerlig arkitekt- og prosjektkonkurranser i hele landet, gjerne i samarbeid med andre arkitektkontor og rådgivere.

Kontoret benytter ArchiCad til tegningsproduksjon og visualisering, samt Sketchup og Adobe CS. Det er en fordel om du behersker disse.

Vi forutsetter at du har gode norskkunnskaper og framstillingsevne, både muntlig og skriftlig.

Skriftlig søknad med CV sendes omgående til e-post  
Evt spørsmål rettes til Øyvind Hegvik, tlf: 73 10 10 50.

HUS arkitekter AS er et av de ledende arkitektkontorene i Trondheim, og består av sivilarkitekter, interiørarkitekt og sivilingeniør.

Vi ser oss selv som generalister, og påtar oss alle typer oppgaver innen arkitektfaglig prosjektering og arealplanlegging. Vi ønsker å bidra aktivt til en vellykket prosjektgjennomføring, ved å levere prosjekteringstjenester av høy kvalitet, til riktig tid. Vi satser på kontinuerlig kompetansebygging, både i prosjekter, gjennom kurs og opplæring, samt gjennom samarbeid og erfaringsutveksling med sentrale aktører i byggebransjen.

HUS har som mål å tegne funksjonelle bygg og omgivelser som engasjerer og inspirerer.

Søknadsfrist: Omgående