Romfarer arkitekter AS Oslo www.romfarer.no

Arkitekter

Romfarer arkitekter AS søker dyktige, engasjerte og utadvendte arkitekter med erfaring fra prosjekteringsarbeid (2-5 år).

Kontorets arkitekter arbeider i prosjektteam og får god oppfølging, selvstendig ansvar og følger som regel prosjektene gjennom alle faser.
 
Søkere må ha gode kommunikasjonsferdigheter (muntlig og skriftlig norsk) og gjerne ArchiCAD-kompetanse.
 
Vårt kontor arbeider med skoler, barnehager, kontorbygg, forretninger, industri-/verkstedsbygg og boliger for private og offentlige byggherrer.
 
Vi holder til i nybygde og lyse lokaler i Oslo sentrum.  
 
Se forøvrig www.romfarer.no
 
Send oss en søknad med cv og portfolio pr. epost. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.
 
Kontaktperson: Einar Hjorth Høivik
tlf. 905 08 531
e-post