NIELSTORP+ Arkitekter Oslo nielstorp.no/news

Arkitekter

Vi søker 4 dyktige og energiske arkitekter

NIELSTORP+ Arkitekter er et framtidsrettet arkitektkontor med over 40 medarbeidere. Vi driver allsidig arkitektvirksomhet som spenner fra prosjektering av interiør, møbler og småhus til store hotell-, kontor-, industribygninger og byplanlegging. Vi arbeider for tiden hovedsakelig med prosjekter i Norge og Kina.

Med mange nye prosjekter i startfasen, søker vi nye medarbeidere som ønsker utfordringer og utviklingsmuligheter i et dynamisk miljø. En stor del av kontorets oppdrag er vunnet i arkitektkonkurranser, og konkurransearbeidet prioriteres høyt. Prosjektene videreutvikles gjennom design reviews, der det aktuelle prosjekt analyseres og kritiseres av medarbeidere i teamet. NIELSTORP+ møter framtiden ved at kontorstrukturen er utviklet med ressursgrupper der alle deltar i prosjektutviklingen.

Vi søker ressurspersoner med gjennomføringsevne, prosjektledererfaring og minimum 8 års erfaring. Kontorets viktigste arbeidsverktøy er Revit. I tidlig fase for presentasjoner benyttes Sketchup, Lumion og Adobe programmer.

Skriftlig søknad med CV, referanser og utvalgte eksempler på eget arbeid sendes så snart som mulig til:

Gaute Grønmo
+47 402 02 376
gaute.gronmo@nielstorp.no
firmapost@nielstorp.no         

www.nielstorp.no/news