ASKIM/LANTTO arkitekter Oslo Søknadsfrist: 21.07.2018 askim-lantto.no

Arkitekter

ASKIM/​LANTTO arkitekter søker arkitekter
for fast ansettelse fra høsten 2018.

Kontorets portefølje omfatter private og offentlige bygg, nybygg og transformasjon/rehabilitering, i hovedsak innenfor kultursektoren – museer/kulturhus, og boliger.

Vi søker etter arkitekter med en selvstendig og bevisst holdning til arkitektfaget, med interesse for den type prosjekter som preger vår virksomhet.

Det er en fordel at søkere behersker tegneprogrammet Archicad, men ingen forutsetning.
Søknadsfrist 21. juli. Søknad sendes på mail