KONTUR AS Gjøvik www.kontur.as

Arkitekter

Arkitekter søkes i Gjøvik

KONTUR opplever en god tilstrømning av store og spennende arkitektoppdrag for private og oentlige byggherrer. Vi ønsker å styrke vår kapasitet og kompetanse med sivilarkitekt som har erfering fra gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Vi har i dag 16 engasjerte medarbeidere, fordelt med 11 på Gjøvik og 5 i avdeling Oslo.

Du må trives med å jobbe i team med et tverrfaglige og kreativt miljø, hvor det å spille på lag med andre faggrupper ved vårt kontor, vil stå sentralt.

Din arbeidsplass vil være på Gjøvik.

Du vil ha stor mulighet for å kunne påvirke din egen jobbsituasjon og utvikling. Vi legger
vekt på å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med gode rammebetingelser for å trives og kunne gjøre en god jobb.

Vedrørende digitale ferdigheter er god kunnskap nødvendig. Våre tegneprogrammer er
Autocad / Revit.

Dersom du føler dette er noe for deg, send CV og referanser til
daglig leder Roar Jacobsen: e-post eller Erik Brett Jacobsen: e-post

Kontakt
Roar Jacobsen eller Erik Brett Jacobsen
Arkitekter MNAL
+47 416 05 880 / +47 416 05 889

KONTUR AS /
Strandgata 13C, 2815 Gjøvik / Rådhusgata 4, 0151 Oslo

www.kontur.as