3RW arkitekter Bergen Søknadsfrist: 31.08.2017 www.3rw.no​

Arkitekter, arealplanleggere og teknisk tegner

3RW arkitekter søker flere dyktige og engasjerte arkitekter og planleggere til vårt kontor i Bergen.

3RW har større oppdrag innen alle deler av arkitektfaget; boligbygging, helse og omsorg, skole og barnehager og kultur og næring. I tillegg er vi involvert i store byplan og samferdselsprosjekter.

Arkitekt
Vi søker arkitekter med erfaring med byggprosjektering, fra tidligfase og prosjektutvikling til utførelse og oppfølging. Du har god kjennskap til BIM, er engasjert og kan ta selvstendig ansvar for prosjekter og kunderelasjoner. Vi arbeider i ArchiCAD og Revit, erfaring med Rhino og visuelle verktøy er en fordel.

Kvalifikasjoner:
•    Sivilarkitekt/ Master i arkitektur
•    Minimum 8 års erfaring
•    Prosjekterings- og byggesakserfaring. Kunnskap om plan- og bygningsloven med forskrifter
•    Prosjekteringserfaring i ArchiCAD og Revit
•    Formsikker og med høye faglige ambisjoner
•    Analytisk og strukturert
•    Samarbeidsvilje og gode kommunikasjonsevner

Teknisk tegner:
Vi søker teknisk tegner som kan støtte pågående prosjekteringsoppdrag i ulike faser. Du vil jobbe med tegningsproduksjon, BIM, 3D modellering, visualisering med mer.

Kvalifikasjoner:

•    God kunnskap innenfor tegningsproduksjon, layout, revisjonsmetodikk og tegningsoppfølging
•    God kjennskap til 3D-modellering i ulike verktøy og sammenstilling av tverrfaglige modeller (BIM)
•    God kjennskap til CAD-baserte tegneverktøy som ArchiCAD og Revit
•    Erfaring med visualisering.
•    Snakker og skriver godt norsk
•    Kan jobbe både selvstendig og i team

Arealplanlegger
Vi søker planlegger/ landskapsarkitekt/ samfunnsgeograf med planfaglig kompetanse. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være mulighetsstudier, by- og tettstedsanalyser, utviklingsstrategier, reguleringsplaner og konsekvensutredninger etter pbl.

Kvalifikasjoner:
•    Høyere utdanning fra universitet/høyskole
•    Minst 3 års erfaring
•    Analytisk og strukturert
•    Skriftlige og kommunikative evner
•    Erfaring med Focus arealplan eller tilsvarende
•    Erfaring med utarbeidelse av reguleringsplaner og konsekvensutredninger etter pbl.
•    Erfaring med relevante tegne- og illustrasjonsprogrammer
•    Selvstendig og initiativrik

Vi tilbyr:
•    Å ta del i en spennende ny fase for et firma i vekst!
•    En hektisk og spennende hverdag i et ungt og kreativt miljø
•    Et godt og internasjonalt arbeidsmiljø
•    Konkurransedyktige vilkår
•    Gode utviklingsmuligheter

Søknad med CV og portefølje sendes til e-post innen 31.08.2017.  

Spørsmål rettes til Cecilie Osmundsvaag e-post