STUDIONSW arkitektur AS Hamar studionsw.no

Arkitekter, interiørarkitekter og planleggere

STUDIONSW arkitektur AS søker arkitekter, interiørarkitekter og reguleringsarkitekter/​planleggere til vårt kontor på Hamar.

Kontoret innehar bred kompetanse og lang erfaring som arkitekter innenfor et stort spekter av prosjekteringsoppgaver over en periode på mer enn 30 år. StudioNSW er en søsterbedrift av Narud Stokke Wiig. Sammen utgjør vi et sterkt fagmiljø med høy kompetanse og stor kapasitet. Vi har stor pågang av oppdrag, spesielt innenfor større boliganlegg og næringsbygg, både lokalt og regionalt.

Vi er for tiden 14 medarbeidere, og søker nå etter sivilarkitekter / Master i arkitektur innen fagfeltene bygg, interiør og regulering/landskap.

Det er ønskelig at søkere kan beherske ett av de skandinaviske språk, muntlig og skriftlig.

Søknadsfrist: snarest.

Søknad sendes til:
STUDIONSW
v/Tore Bergh
e-post / 970 54 951