Transborder Studio Oslo transborderstudio.com

Arkitekter, landskapsarkitekt

Transborder søker arkitekter og landskapsarkitekt

Transborder Studio er et ungt og ambisiøst arkitektkontor basert i Oslo. Kontoret har en økende oppdragsmengde og vi søker derfor etter nye kolleger.

-  Arkitekt med prosjekteringserfaring
Vi søker en arkitekt som har vært gjennom alle faser i et prosjekt inkludert detaljprosjektering og prosjektoppfølging i byggefasen. Erfaring med og interesse for bærekraftig arkitektur og transformasjon vektlegges.

-  Arkitekt, tidligfase-team
Vi søker effektiv og iderik arkitekt for vårt tidligfase/konkurranseteam. Evne til å tenke konseptuelt og jobbe godt i team er viktig. Svært gode formgivningsevner og visualiseringsegenskaper er påkrevd.

-  Landskapsarkitekt
Vi søker en landskapsarkitekt med minimum 5 års erfaring med landskapsprosjektering. Gode formgivningsevner vektlegges. Erfaring med og interesse for landskapsurbanisme er et stort pluss.

Kontoret prosjekterer i ArchiCad og Revit.

Søknad med CV og portfolio sendes til e-post 

Søknadsfrist: Snarest

Ved spørsmål, ta kontakt med Øystein Rø: 41161623

Snarlig tiltredelse er ønskelig.