Einar Jarmund & Co AS Oslo Søknadsfrist: 14.05.2021 www.ejco.no

Arkitekter & landskapsarkitekt søkes

På grunn økende oppdragsmengde søker Einar Jarmund & Co AS etter:

-Erfaren arkitekt med 5-15 års erfaring med snarlig tiltredelse

-Arkitekt i ett års vikariat fra sommeren 2021

-Landskapsarkitekt fra høsten 2021.

I april 2019 ble Einar Jarmund & Co AS Arkitekter etablert som et nytt arkitektkontor, fisjonert fra tidligere Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL. Vi har lang og solid erfaring fra små til store prosjekter, og er engasjert i et bredt spekter av spennende oppgaver, med fokus på byggprosjektering.

Nå ønsker vi å styrke fagmiljøet med nye medarbeidere som kan være med å heve kompetansen og utvikle kontoret videre. Faglig engasjement, selvstendig fordypning og god formidlings- og samarbeidsevne er kvaliteter vi prioriterer. Du trives med å arbeide med tverrfaglige problemstillinger og fungerer godt både i team og som selvstendig. Faglig engasjement og selvstendig fordypning er kvaliteter vi verdsetter.

I tillegg vil en nøkkelmedarbeider gå ut i fødselspermisjon fra sommeren, og vi trenger en vikar. Her er erfaring med enkelt reguleringsarbeid en fordel.

Kompetansekrav for den erfarne arkitekten:

 • Masterutdanning fra universitet/høyskole
 • Minst 5 års relevant erfaring fra arkitekturprosjektering
 • God formsans og evne til å tenke kreativt
 • Behersker godt bruk av Archicad
 • Dokumentert erfaring på arbeidstegningsnivå med byggdetaljering

Du må ha god fremstillingsevne muntlig og skriftlig, samt like å jobbe i team. Erfaring med alle faser av prosjekt fra skisseprosjekt til detaljering. Prosjektleder erfaring er ønskelig.

Kompetansekrav for landskapsarkitekten:

 • Masterutdanning fra universitet / høyskole
 • Minimum 3 års prosjekteringserfaring
 • God formsans og terrengforståelse
 • God formidlings- og framstillingsevne
 • Erfaring med 3D-prosjektering
 • Erfaring fra detaljeringsfase og gjennomføring av prosjekter er fordelaktig

Er du landskapsarkitekt og opptatt av en helhetlig tankegang - fra overordnede grep og ned til detalj? Vi ønsker å styrke vårt kontor med enda en landskapsarkitekt og søker deg som trives med å arbeide innenfor alle oppdragsfaser, fra ide til ferdigstillelse.

Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver; fra utfordrende terrengtilpasning på fjellet til komplekse fortettings- og transformasjonssituasjoner i indre by. Kontoret har et særskilt fokus på bykompletteringsprosjekter - plassdannelser og gaterom så vel som byggeri – og arbeider alltid med samme høye ambisjon ute som inne og for et best mulig samspill mellom de to.

Vi holder til i fantastiske lokaler på et tak på Solli plass i Oslo med takterrasse, der vi er nærmest selvhjulpet med energi fra et tak fylt med solcellepaneler, tre varmepumper og en vedovn. Når verden kommer til hektene igjen serveres det varm lunsj hver dag av vår fantastiske kokk Touria. Godt arbeidsmiljø verdsettes høyt.

Søknadsfrist snarest mulig, men senest 14.05.21, med fortløpende evaluering av søknader. Alle søknader behandles konfidensielt.

Kortfattet, skriftlig søknad med CV og referanser sendes til:

Einar Jarmund & Co AS Arkitekter Sommerrogata 17, 0255 Oslo e-post adresse:post@ejco.no

Ved spørsmål kontakt arkitekt Tuva Salomonsen Hansen på tlf: 957 76 049 eller e-post: tsh@ejco.no

eller landskapsarkitekt Stine Svanemyr på tlf. 958 55 398 eller e-post; sva@ejco.no