PLAN1 AS Gardermoen, Elverum p1.no

Arkitekter/​ Landskapsarkitekter

PLAN1 AS søker etter dyktigemedarbeidere
innenfor flere fagområder.

PLAN1 AS  opplever en positiv og spennende fremgang. Oppdragsmengden øker, og vi søker etter dyktige medarbeidere innenfor flere fagområder. Som nyansatt vil du være med på å styrke og utvikle din egen fagkompetanse og vårt team videre.

VI SØKER ETTER:

ARKITEKTER
Til våre kontorer på Gardermoen og Elverum

Du vil bl.a. jobbe med:
•   Varierte oppgaver innenfor offentlig og privat sektor
•   Mulighetsstudier, skisseprosjekter, forprosjekter
•   Detaljprosjektering og oppfølging
•   3D-illustrasjoner/visualiseringer

Utdannelse/erfaring:
•   Sivilarkitekt/Master i Arkitektur
•   Fortrinnsvis 8 års erfaring eller mer

LANDSKAPSARKITEKTER
Til vårt kontor på Gardermoen

Du vil bl.a. jobbe med:
•   Mulighetsstudier for bolig- og leilighetsprosjekter
•   Arealplanlegging, område- og detaljregulering
•   Stedsanalyser
•   Illustrasjonsplaner
•   Detaljering/detaljplaner
•   Planteplaner
•   3D-illustrasjoner/visualiseringer

Utdannelse/erfaring:
•   Master i landskapsarkitektur eller annen relevant utdannelse på masternivå.
•   Både nyutdannede og erfarne oppfordres til å søke!

For mer informasjon: www.p1.no