3RW arkitekter Bergen Søknadsfrist: 20.12.2019 3rw.no

Arkitekter, landskapsarkitekter og teknisk tegner

3RW arkitekter søker nye medarbeidere

3RW arkitekter er et Bergensbasert arkitektkontor med en internasjonal profil. Vi har større oppdrag innenfor alle deler av arkitektfaget; boligbygging, helse og omsorg, skole og barnehager og kultur og næring. I tillegg er vi involvert i store byplan- og samferdselsprosjekter. På nyåret flytter vi inn i nye, større lokaler i Bergen sentrum og har plass til flere engasjerte medarbeidere.

Vi tilbyr:
•   Å ta del i en spennende ny fase for et firma i vekst! 
•   En hektisk og spennende hverdag i et ungt og kreativt miljø 
•   Et godt og internasjonalt arbeidsmiljø
•   Konkurransedyktige vilkår 
•   Gode utviklingsmuligheter

3RW arkitekter søker dyktige og engasjerte arkitekter og landskapsarkitekter ved utlysning av fire ulike fulltidsstillinger:

Arkitekt
Vi søker arkitekter med erfaring med byggprosjektering, fra tidligfase og prosjektutvikling til utførelse og oppfølging. Vi arbeider i ArchiCAD, erfaring med Rhino og visuelle verktøy er en fordel. Vi ønsker søkere som har meget god kjennskap til BIM, er engasjert og kan ta selvstendig ansvar for prosjekter og kunderelasjoner.

Kvalifikasjoner:
•   Sivilarkitekt/ Master i arkitektur 
•   Minimum 6 års erfaring
•   Prosjekterings- og byggesakserfaring. Kunnskap om plan- og bygningsloven med forskrifter
•   Prosjekteringserfaring i ArchiCAD 
•   Formsikker og med høye faglige ambisjoner 
•   Analytisk og strukturert
•   Samarbeidsvilje og gode kommunikasjonsevner

Teknisk tegner:
Vi søker teknisk tegner som kan støtte pågående prosjekteringsoppdrag i ulike faser. Du vil jobbe med tegningsproduksjon, BIM, 3D modellering, visualisering med mer. 

Kvalifikasjoner:
•   God kunnskap innenfor tegningsproduksjon, layout, revisjonsmetodikk og tegningsoppfølging
•   God kjennskap til 3D-modellering i ulike verktøy og sammenstilling av tverrfaglige modeller (BIM)
•   God kjennskap til CAD-baserte tegneverktøy som ArchiCAD og Revit 
•   Erfaring med visualisering. 
•   Snakker og skriver godt norsk 
•   Kan jobbe både selvstendig og i team 

Junior arkitekt:
Vi søker kreative og talentfulle arkitekter. Du vil arbeide som et prosjektmedlem i alle prosjektfaser, og vil jobbe med planutvikling, visualiseringer og modeller, herunder også bygge- og søknadsprosesser. Du vil få nødvendig faglig støtte og bistand fra våre oppdragsledere og seniorarkitekter.

Kvalifikasjoner:
•   Sivilarkitekt/ Master i arkitektur 
•   Snakker og skriver godt norsk 
•   Gode egenskaper innenfor konseptutvikling og grafisk fremstilling vektlegges
•   God kjennskap til ArchiCAD
•   Erfaring med visualisering
•   God kjennskap til Adobe Suite
•   Kan jobbe både selvstendig og i team 

Landskapsarkitekt
Vi søker landskapsarkitekt som kan være med og utvikle landskapsmiljøet ved vårt kontor. Vi har en svært variert prosjektportefølje med oppdrag i ulik skala og alle utviklingsfaser – fra masterplan og mulighetsstudier til detaljprosjektering og bygging. Alle prosjekter utvikles i tverrfaglige team og i nære relasjoner med ulike faggrupper og gode samarbeidspartnere. Vi søker en landskapsarkitekt har en sterk formgivningsevne, og som har erfaring fra 3D modellering og eksport til IFC. Du vil jobbe med konseptutvikling, mengdeberegninger, kostnadsoverslag, beskrivelser og ha ansvar for byggeoppfølging ute på anlegg.

Kvalifikasjoner:
•   Master i landskapsarkitektur
•   Minst 5 års erfaring
•   Stor interesse for BIM og god DAK-kompetanse
•   Skriftlige og kommunikative evner 
•   Selvstendig og initiativrik  

Søknad med CV og portefølje sendes til recruitment@3rw.no innen 20.12.2019.

Spørsmål rettes til Cecilie Osmundsvaag
e-post Cecilie@3rw.no

Sted: Bergen
Link: www.3rw.no