DARK/LARK Drammen Søknadsfrist: 01.11.2020 darkarkitekter.no

Arkitekter og landskapsarkitekter

DARK/LARK søker Arkitekter og landskapsarkitekter
i Drammen

Vi har for tiden økende arbeidsmengde på vårt Drammenskontor, og søker dedikerte medarbeidere med tilknytning til Drammen. Kontoret består i dag av 8 arkitekter og planleggere, og er en del av Dark Design Group med over 150 ansatte innen planlegging, arkitektur, interiør og landskapsarkitekter med kontorer i Oslo, Stavanger, Fredrikstad og Drammen. Vårt mål er å skape positive avtrykk.

Vi søker faglig sterke arkitekter/landskapsarkitekter som kan lede prosjekter og team
-   Bred kompetanse fra tidligfase til gjennomføring
-   5-10 års arbeidserfaring
-   Erfaring med Revit og BIM prosjektering
-   Evt erfaring med Focus arealplan
-   Analytisk og formgivningsevner
-   Gode formidlingsevner på norsk/nordisk 

Vi kan tilby en nøkkelrolle på Drammenskontoret i et tverrfaglig miljø der du vil være med på å utvikle DARK Drammen til det ledende kontoret i regionen. Vi er allerede involvert i en del store, viktige prosjekter i Drammen som Drammen Helsepark, Dr. Hansteinsgate 13 og Trevirket på Gulskogen for å nevne noen.

Søknader sendes til job@dark.no. Legg ved en kortfattet CV med relevant arbeidserfaring og en pdf med utvalgte arbeider. Skriv «Søknad DARK Drammen» i tittelfeltet, og hvilket fagfelt du har erfaring fra. Kun digitale søknader vil bli besvart. Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.
Søknadsfrist innen 01.11.2020

Evt spørsmål rettes til daglig leder Arne Reisegg Myklestad i DARK Arkitekter arne@dark.no eller daglig leder i Lark Landskap Yvonne Dengin Yvonne@lark.no