Plan og Prosjekt Arkitekter AS Lillehammer Søknadsfrist: 20.12.2017 www.ppark.no

Arkitekter søkes

Vi søker etter arkitekter med utdanning på masternivå

a)   En senior arkitekt med minimum 10 års erfaring med byggprosjektering og gjerne noe erfaring med ledelse, eventuelt interesse for slik funksjon og markedskontakt.  
b)   To arkitekter med erfaring fra prosjektering av bygg og minimum den ene med erfaring fra regulering og byplanlegging.

Førstnevnte stilling forutsettes gradvis å ta over ledelsen av kontoret fra nåværende daglig leder i løpet av ett - to års tid og eventuelt gå inn som medeier.

Hoveddelen av arbeidet vil være medvirkning i prosjektering av bygg og arbeid med reguleringsplaner. For alle stillingene vil i tillegg erfaring fra mulighetsstudier være av stor interesse. Tilknytningen til det nevnte ingeniør- og arkitektmiljøet i Oslo gir en stor og spennende faglig kontaktflate og oppdrag av mange kategorier over hele landet. 

Vi prosjekterer bygg i 3D, benytter tegneprogrammene ArchiCad og REVIT og programmet SOLIBRI for modellkontroll. Til arbeid med reguleringsplaner, terreng og veger benytter vi programmet GEMINI.

Søknad sendes til e-post innen 20. desember.

Plan og Prosjekt Arkitekter AS er et arkitektfirma i Lillehammer med sterke historiske røtter i byen og som nå har knyttet seg opp mot et multifaglig miljø i Oslo med arkitekter og rådgivende ingeniører innen alle bygg- og planfaglige områder. Vi holder til i trivelige kontorlokaler midt i Storgata i Lillehammer og kan tilby et ekspanderende fagmiljø.