ARCASA Oslo www.arcasa.no

Arkitekter /​ Urbanister /​ Byplanleggere

ARCASA søker Arkitekter / Urbanister / Byplanleggere

ARCASA arbeider for å finne de bærekraftige kvalitetene som skaper verdier både for våre kunder og for stedet som er under utvikling.

Vi har en økende oppdragsmengde med mange spennende utviklingsprosjekter i urbane sentrumsområder, boområder og fremtidsrettede næringsdistrikter i både konsept, planleggings -og gjennomføringsfasen. 

ARCASA søker derfor nye faglig sterke arkitekter, urbanister eller byplanleggere som kan forsterke vårt team.
 
Urbanist / Byplanlegger / Landskapsarkitekt / Arkitekt

Dette kan du forvente fra oss:
•   Du vil ha en nøkkelrolle i Arcasas satsning på urbanisme og gjennomføring av kompliserte, strategiske, urbane planer.
•   Du vil få varierte arbeidsoppgaver fra konkurranse -og konseptutvikling, utførelse av urbane analyser, mulighetsstudier, og oppfølging av store strategiske planer og detaljreguleringssaker.
•   Konkurransedyktig lønn, pensjons -og forsikringsbetingelser og et supert sosialt arbeidsmiljø.
 
Du har:
•   Utdannelse i arkitektur, byplanlegging, urbanisme eller landskapsarkitektur
•   Minimum fem års relevant arbeidserfaring innen utvikling av komplekse urbane planer.
•   Evne til å tenke strategisk og kunne lede gode prosesser. Du har et godt nettverk og trives i å skape gode relasjoner, både internt, med kundene våre og med offentlige myndigheter
•   Faglige ambisjoner, og kjenner plan- og bygningsloven og tekniske krav godt.
•   Kanskje erfaring med medvirkning, design av offentlige rom, bærekraftige strategier, eller i ledelse av offentlig prosesser.
•   Erfaring med Revit, Sketchup, Autocad, Focus arealplan, 3D studio max eller Adobepakken
 
 
Skriftlig søknad sendes snarest til arcasa@arcasa.no