LOF ARKITEKTER AS Oslo Hjemmeside

ARKITEKTMILJØ I VEKST SØKER KREATIVE HODER

LOF arkitekter er inne i en spennende utvikling og vi søker derfor etter flere arkitekter som kan være med å forme fremtiden sammen med oss. Rette søker vil kunne få en sentral rolle i den videre utviklingen av vårt kontor.

Vi søker både etter erfarne og unge arkitekter. Vi ønsker dere som har en Master i arkitektur, er nytenkende og sterke på ideutvikling samt har gode kommunikasjonsevner. Det er en forutsetning at du behersker et skandinavisk språk.

Vi ønsker søkere til følgende stillinger:

  • Konkurranse- og utviklingsarkitekt for ledende rolle i tidligfase utviklingsoppgaver
  • Arkitekt med reguleringskompetanse for komplekse byutviklingsoppgaver
  • Yngre arkitekt med sterk grafisk fremstillingsevne og interesse for teknologi

Om LOF arkitekter AS
LOF Arkitekter er et veletablert kontor med svært god kompetanse innen mulighetsstudier, regulering, detaljering og gjennomføring. I LOF er vi opptatt av verdiskaping, både for våre kunder og sluttbrukerne av våre bygde omgivelser. Vi har spisskompetanse innen transformasjon og byutvikling, rehabilitering og tilbygg, bolig- og næringsbygg. Vi er 20 ansatte som holder til i flotte, sentrale lokaler i Rosenborggata 19C med utsikt over Oslo.

For utdypende informasjon om de enkelte stillingene:

Besøk vår hjemmeside https://www.lof.no/kontakt_oss...
eller
Kontakt Daglig Leder Anne Pia Møllenhus: apm@lof.no

Søknadsfrist: Snarest.
Søknad som beskriver din kompetanse, erfaring og egenskaper, med CV og portfolio sendes apm@lof.no

Husk å merke søknaden med stillingstittel.