Trondheim kommune Trondheim Søknadsfrist: 19.04.2021

Avdelingsleder for bygge- og delesaksbehandling

Ved Byggesakskontoret er det ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder for bygge- og delesaker.

Byggesakskontoret er en kommunal enhet innen virksomhetsområdet Byutvikling, underlagt kommunedirektøren. Enheten har ansvaret for behandling av bygge- og delesaker, klage- og ulovlighetssaker, tilsynsvirksomhet samt kundeveiledning i henhold til plan- og bygningsloven. Byggesakskontoret består i dag av ca. 50 ansatte. Vi har et bredt tverrfaglig miljø med ingeniører, arkitekter, jurister, samfunnsvitere og administrative ansatte fordelt på 4 avdelinger. Disse avdelingene er administrative tjenester, avdeling for tilsyn, klage og juridisk kvalitetssikring, samt 2 avdelinger med ansvar for bygge- og delesaker. Vi søker nå etter avdelingsleder for den ene avdelingen for bygge- og delesaker.

Arbeidsopgaver

Som avdelingsleder vil du få fag- og personalansvar for rundt 15 medarbeidere, og være delaktig i utformingen av de bygde omgivelsene i Trondheim. Byggesaksavdelingene har erfarne medarbeidere med bred fagkompetanse som jobber på tvers og samarbeider tett. Sammen med lederteamet på enheten skal du bidra til å ivareta, drifte og utvikle kommunens viktige arbeid med byggesaksbehandling og byutvikling.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høyskole- eller universitet innen byggtekniske fag, fortrinnsvis innen arkitektur
 • Ledererfaring
 • Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet
 • God kjennskap til aktuell lovverk og kommunal forvaltning

Personlige egenskaper

 • Forståelse for samspillet mellom fag og politikk
 • Evne til å være selvstendig og beslutningsdyktig
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fremmer samarbeid, også på tvers av fagmiljøer
 • Evne til å være tydelig, inkluderende og lyttende, og som stoler på sine medarbeidere for å fremme vekst og utvikling både for den enkelte og enheten
 • Kunne fremme god kommunikasjon både med søker og publikum
 • Kunne håndtere høyt arbeidstempo
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Interessante faglige utfordringer i Midt-Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Høyt tempo, med varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Et godt og variert arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Nært samarbeid med et bredt fagmiljø som bidrar til bedre bygg, mer seriøs byggebransje og god byutvikling
 • Faglige utfordringer og vekst
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Kommunens pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid


Kontaktpersoner:

Elisabeth Høyem
Enhetsleder
90884210

Trine Lill Johansen
Avdelingsleder
92621215

SØK HER


Om arbeidsgiveren

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Sted: Tinghusplassen 3, 7013 Trondheim