Asker kommune Asker Søknadsfrist: 30.01.2023 Hjemmeside

Avdelingsleder for Kommuneplan­avdelingen

Bli kjent med ASKER KOMMUNE

Har du lyst på en spennende lederstilling med mulighet for å legge føringer for morgendagens Asker?

Kommuneplanavdelingen inngår i virksomhet for Samfunnsplanlegging. Virksomhet for samfunnsplanlegging består av tre avdelinger, hvorav to planavdelinger; en kommuneplanavdeling som har hovedansvar for organisering og gjennomføring av kommunens overordnede planoppgaver og en reguleringsplanavdeling som har hovedansvaret for saksbehandling av innsendte reguleringsplaner. Begge planavdelingene jobber tett sammen for å legge til rette for god steds- og samfunnsutvikling.

Vi har nå stilling ledig som avdelingsleder for kommuneplanavdelingen. Avdelingen har 10 ansatte som har ansvar for ulike oppgaver knyttet til planlegging og steds- og samfunnsutvikling. Avdelingslederen vil ha fagansvar samt personal- og økonomiansvar. Stillingen inngår i et lederteam knyttet til Samfunnsplanlegging, sammen med to andre avdelingsledere og en virksomhetsleder. Som avdelingsleder for kommuneplanavdelingen vil du også være en viktig del av ledergruppen for tjenesteområdet Samfunnsutvikling som også omfatter byggesak, kart, geodata, oppmåling, juridiske tjenester mfl.

Virksomhet for samfunnsutvikling har ansvar for oppgaver knyttet til vekst og utvikling av kommunen, og det er mange spennende utviklingsprosjekter som pågår og som skal tas tak i framover. Oppgavene er allsidige og innebærer utstrakt faglig samarbeid både internt i kommunen i tillegg til eksternt med regionale fagmyndigheter og nabokommuner.
Som avdelingsleder for kommuneplanavdelingen vil du jobbe tett sammen med kommuneplansjefen og avdelingsleder for reguleringsplan. Du vil være med å utvikle avdeling for kommuneplan og virksomhet for samfunnsplanlegging slik vi får en kompetent og velfungerende organisasjon som gjør at kommunen kan utvikles på en bærekraftig måte med velfungerende tettsteder og sentrum, til det beste for kommunens innbyggere og i et langsiktig og framtidsrettet perspektiv.

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsleder har du personal-, fag- og økonomiansvar for kommuneplanavdelingen. Avdelingen har ansvar for allsidige oppgaver knyttet til vekst og utvikling av kommunen, og har utstrakt tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt. Avdelingen har oppgaver og ansvar knyttet til kommuneplanarbeidet, kommunedelplaner, temaplaner, områdeplaner strategiplaner og annet strategisk og overordnet arbeid. Medarbeidere i avdelingen bistår også Reguleringsplanavdelingen i saksbehandling av planer primært knyttet til infrastruktur/samferdsel, stedsutvikling mv. i tillegg til å delta i tverrfaglige team og arbeidsgrupper. Etter sammenslåing av tidligere Asker, Hurum og Røyken kommuner har kommuneplanavdelingen ikke hatt egen avdelingsleder, men vært ledet av virksomhetsleder.

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning på masternivå
  • Dokumentert ledererfaring
  • Bred erfaring fra arbeid med planlegging i tråd med pbl, strategisk planlegging og stedsutvikling
  • Kjennskap til offentlig forvaltning og relevant lovverk
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid

Vi ønsker en løsningsorientert og trygg leder med faglig kunnskap og engasjement og med evne til målstyring og resultatfokus. Du må være analytisk og strukturert og ha evne til å skape tillit og godt samarbeid. Personlige egenskaper vektlegges.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en løsningsorientert og trygg leder med evne til målstyring og resultatfokus. Du må være analytisk og strukturert og ha evne til å skape tillit og godt samarbeid. Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg en lederstilling i et spennende, trivelig og kompetent fagmiljø innen steds- og samfunnsutvikling. Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingvild Skaset
Telefon 997 90 139

Søk her

Om arbeidsgiveren

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.