Kristiansand kommmune Kristiansand Søknadsfrist: 14.06.2020 Søk stillingen

Byantikvar

By- og stedsutvikling, Kristiansand kommune

Stillingen er plassert i stab By- og stedsutvikling som er ett av syv direktørområder i den nye kommunen.

Dette kommunalområdet utgjør kommunens fagmiljø for fysisk byutvikling, herunder planlegging, bygningsmiljø, grønne verdier, kommunalteknikk, eiendom, utbygging m.m.  

Byantikvaren er kommunens rådgivertjeneste innenfor fagområdet kulturarv/ kulturminnevern. Tjenestene retter seg både mot kommunens innbyggere og mot kommunen selv som eiendomsbesitter, planlegger og byutviklingsaktør. I plan- og byggesaker skal Byantikvaren levere nødvendig kunnskap om historisk bakgrunn og verneverdier. Byantikvaren følger også opp huseiere, håndverkere og arkitekter direkte under rehabilitering av eldre hus og anlegg, og hjelper til med å utforme søknader til tilskuddsordninger.  

Arbeidsoppgaver    

 • Rådgiving på kulturminnefeltet i forbindelse med plan- og byggesaker   
 • Rådgiving i forbindelse med søknader om økonomisk støtte   
 • Veiledning om restaurering og istandsetting til huseiere og håndverkere
 • Veiledning om søknader og søknadsprosesser etter plan- og bygningsloven og kulturminneloven
 • Oppfølging av konkrete byggeprosjekter

Kvalifikasjoner      

 • Det kreves universitets-/høyskoleutdanning på minimum master nivå innen arkitektur eller kulturhistoriske fag (nyere tids kulturminner)
 • Søkere med annen høyere utdanning og lengre erfaring fra nyere tids kulturminneforvaltning vil også bli vurdert  
 • Relevant arbeidserfaring særlig innen bygningsvern
 • God fremstillingsevne i norsk, skriftlig og muntlig
 • Gode strategiske og analytiske ferdigheter
 • God IKT kompetanse 

Personlige egenskaper  

 • Samarbeidsevne
 • Omstillingsevne og fleksibilitet   
 • Serviceinnstilt og god relasjonsbygger
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig  

Vi tilbyr  

 • Utfordrende og spennende oppgaver i et bredt fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling   
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn og tiltredelse etter avtale

Arbeidssted: Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand
Kontaktinformasjon:
Erik Sandsmark
Leder
930 31 111

Søk på stillingen


Jobb hos oss  

Kristiansand kommune har 110 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er omkring 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig engasjerte og motiverte medarbeidere.  

Vår kommune har fokus på å ha et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Velkommen til en arbeidsplass med karrièremuligheter, godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.

Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.