Askim kommune Askim Søknadsfrist: 01.05.2018 www.askim.kommune.no

Byarkitekt

Stilling som byarkitekt i Askim

Askim kommune skal slås sammen med Hobøl, Spydeberg, Eidsberg og Trøgstad kommuner og vil fra 2020 inngå i en stor kommune med ca 44 000 innbyggere. Kommunen har gode forbindelser på vei og bane til Osloregionen og har ambisjoner om utvikling og vekst. Askim er en kommune hvor det finnes et stort engasjement for byutvikling i blant politikere, medarbeidere, innbyggere og utbyggere.

Vi ønsker å forsterke utviklingen av Askim identitet og stedsbygging gjennom kvalitet i byrom, materialbruk og byliv. Vi tror at god arkitektur er et verktøy for å skape det lokalsamfunnet vi ønsker, forankret i kommunens overordnede målsetninger på kort og lang sikt.

Kort om stillingen
For å utnytte det store potensialet regionen står foran, etablerer Askim kommune nå en fast stilling som byarkitekt i virksomhet Strategi og forvaltning. Opprettelse av stillingen er et strategisk grep for å styrke arbeidet med videreutviklingen av Askim by. Kommunen vil i forbindelse med bygging av ny bane og vei ha en offensiv holdning til befolknings- og næringsvekst. Dette for å øke samfunnsøkonomien i de investeringer som ny bane og vei representerer.

Byarkitekten skal bidra til en helhetstenkning rundt byutvikling basert på en bred forståelse av arkitektur, med fokus på byliv, byrom, bygninger, materialbruk, livskvalitet, bærekraft og gode romlige sammenhenger. Vi søker en medarbeider med kompetanse innen arkitektur og planfag, primært en sivilarkitekt. I Strategi og forvaltning vil du både få jobbe med plan og delta i prosjekter og utviklingsoppgaver. I virksomheten finnes også avdelingen Byggesak og Regulering. Den har totalt 15 årsverk og har ansvar for byggesaksbehandling, utarbeidelse og behandling av arealplaner, seksjonering og geodata. Du vil jobbe tett sammen med dette miljøet, men samtidig ha en fristilt og uavhengig rolle.

Arbeidsoppgaver
-  Utvikle arkitektfaglige retningslinjer for Askim by
-  Arkitektfaglig rådgivning i aktuelle tema, planer og reguleringer med høy kompleksitet
   og byplanfaglige utfordringer
-  Delta i utvikling av overordnede strategier for byutvikling, gjennom areal- og
   transportplanlegging og gjennom aktiv deltakelse i byutviklingsrettede prosjekter og initiativ
-  Bidra til saksbehandling av planprogram og KU, innsendte planforslag og byggesøknader
-  Legge til rette for løsningsorienterte faglige gode prosesser, diskusjoner og konklusjoner
-  Bidra og lede medvirkningsprosesser internt og eksternt
-  Informere og veilede brukerne, politikere, kolleger og utbyggere
-  Delta i utviklingen av utbyggingsprosjekter, områdereguleringer og reguleringer og i dialog
   med utbyggere
-  Bistå og delta inn i virksomhetens oppgaver, prosjekter, og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner
-  Utdannet som sivilarkitekt(master i arkitektur) eller tilsvarende
-  Gode dokumenterte kunnskaper om plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
-  Relevant erfaring med by og stedsutvikling fra offentlig eller privat virksomhet
-  Erfaring fra arbeid med strategiske ansvar for prosesser og prosjekter
-  Minimum ha 5 års relevant erfaring
-  Du har meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
-  Gode datakunnskaper

-  Det er en fordel om du har erfaring med prosjektledelse/prosjektarbeid
-  Det er en fordel om du har ledererfaring
-  Det er en fordel med erfaring fra plan- og byggesaksbehandling samt offentlig forvaltning
-  Det er en fordel med erfaring fra prosjekt- og prosessarbeid i politisk styrte prosesser

Personlige egenskaper
-  Du har evne til å arbeide selvstendig så vel som i team og å ta ansvar for egne og     
   fellesskapets oppdrag
-  Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
-  Du er kreativ, nysgjerrig og åpen for nye løsninger
-  Du er løsningsorientert og resultatorientert
-  Du takler endringer godt, er åpen, fleksibel og tilpasningsdyktig
-  Du er analytisk med evne til å håndtere mange varierte saker samtidig
-  Du har god rolleforståelse
-  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby
-  En spennende og utfordrende stilling i et bredt og kompetent fagmiljø
-  Et svært godt arbeidsmiljø
-  Gode arbeidstidsbestemmelser med fleksitid
-  Trening i arbeidstiden
-  God offentlig tjenestepensjon

Lønn og vilkår
Stillingsbrøk: 100%
Det er 6 måneders prøvetid i faste stillinger.
Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår i henhold til gjeldende avtaler, lover og regler.
Lønn etter avtale.

Tiltredelse
Så snart som mulig.

Vurdering av offentlighet
I hht Offentlighetsloven kan søkers navn bli offentliggjort ved offentlig søkerliste selv om søker ønsker unntak fra offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Søknad sendes
Kun elektronisk søknad via lenke mottas.

Les mer og søk på stillingen

Dersom du har problemer med å sende søknad kan du kontakte Servicetorget for bistand, telefon 69 68 10 00. Ber du om hjelp, må du ha papirer og oppdatert CV tilgjengelig.
Kopi av vitnemål og attester vil bli etterspurt ved intervju, og legges derfor ikke ved søknaden.

Askim kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Kontaktperson
Per Sturla Wærnes, Virksomhetsleder Strategi og forvaltning, mobil 90 68 66 69, e-post
Frøydis Kristiansen, Avdelingsleder, tlf: 69 68 10 73, mobil: 91 77 58 42, e-post 

Kraftkommunen Askim er et regionalt senter i Indre Østfold. Det bor over 15.700 mennesker i kommunen og 60.000 i hele regionen og ligger ca 60 km fra Oslo. Byen byr på et yrende kulturliv, et spennende boligmarked og naturopplevelser rundt Glomma. Kjente hjørnestensbedrifter er Glava, Askim Frukt- og Bærpresseri og Østfoldbadet. Askim kommune har ca 1200 ansatte og tilbyr interessante og varierte arbeidsoppgaver innen en rekke områder. Fra 1.1.2020 skal kommunene Askim, Trøgstad, Eidsberg, Spydeberg og Hobøl slå seg sammen til Indre Østfold kommune.