Trondheim kommune Trondheim Søknadsfrist: 25.08.2021 Hjemmeside

Byarkitekt

Enhet for kart og arkitektur, Trondheim kommune

På virksomhetsområdet Byutvikling er det ledig en nyopprettet fast 100 prosent stilling som byarkitekt. Byarkitekten skal fremme debatt og interesse for arkitektur, byforming og byutvikling i Trondheim. Byarkitekten skal ha en fri stemme og gi råd i viktige plan- og byggesaker.

God arkitektur skal være et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker, forankret i kommunens overordnede mål. Byarkitekten skal bidra til god dialog rundt byutvikling, og ta utgangspunkt i en bred forståelse av arkitektur, med vekt på byliv, byrom, bygninger, livskvalitet, bærekraft og gode romlige sammenhenger.

Vi søker en person som har lyst til å bygge opp den nye funksjonen som byarkitekt i Trondheim. Vi ser etter en person med faglig tyngde. Stillingen vil være egnet for kandidater med høy arkitektur- og byggfaglig kompetanse og forståelse, samt erfaring med strategisk arbeid. Som søker bør du ha bred erfaring fra prosjektering og planlegging. Det å kunne samhandle med mange ulike aktører for å nå et felles mål vil være en viktig egenskap. Du er utadvendt, kan lytte, formidle og stå i komplekse prosesser med mye oppmerksomhet.

Å finne en hensiktsmessig arbeidsform for byarkitekten i Trondheim, og utvikle byarkitektens arbeid for å bidra til å sikre kvalitet i byutviklingen, vil være viktige oppgaver. Du vil få stor frihet i utformingen av rollen. Byutviklingsområdet i Trondheim kommune har et stort fagmiljø med mange arkitekter og planleggere. For å ivareta den frie stemmen er byarkitekten organisatorisk lagt til Enhet for kart og arkitektur sammen med byantikvaren. Mer informasjon om byarkitekten finnes på vår hjemmeside.


Arbeidsoppgaver

 • Utvikle byarkitektens rolle
 • Være rådgiver for offentlige og private aktører i viktige byutviklingssaker
 • Tilrettelegge for engasjement og debatt rundt arkitektur og byutvikling
 • Bidra til å oppnå høy kvalitet i byutviklingen
 • Lede det nyetablerte Rådet for byarkitektur
 • Sekretariat for byggeskikkprisen i samarbeid med Byplan- og Byggesakskontoret
 • Byarkitekten skal ha en fri stemme


Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse fra høyskole eller universitet på masternivå eller tilsvarende, innen arkitektur og byforming
 • Høy faglig kompetanse og integritet med et bredt kunnskapstilfang knyttet til arkitektur og byutvikling
 • Samfunnsengasjert
 • Det er ønskelig med 10 års relevant yrkeserfaring fra fagfeltet
 • Det er en fordel om du i tillegg har erfaring med forvaltning og/eller undervisning innen arkitektur eller by- og tettstedsutvikling
 • Personlige egenskaper
 • Kreativ, positiv og løsningsorientert
 • Gode samarbeids-, kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Ansvarsbevisst med evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • Høy faglig integritet


Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kommunal pensjons- og forsikringsordning


Kontaktinformasjon: Einar Aassved Hansen, Byutviklingsdirektør, 930 58 685

SØK HER

Søknadsfrist:25.08.2021


Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Webcruiter-ID:4379928519