Gjøvik kommune Gjøvik Søknadsfrist: 27.07.2017 www.gjovik.kommune.no

Byggesaksbehandler

Byggesaksbehandler 100 % vikariat 1 år

Virksomhetsområdet Byggesak har 9 ansatte og inngår i et spennende fagmiljø med dyktige fagpersoner og høy kompetanse. 

Byggesak er organisert under sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift, og har bl.a. ansvaret for kommunens behandling av bygge- og delesøknader etter plan- og bygningsloven og tilsynsarbeid. Videre behandler seksjonen også utslippstillatelser og dispensasjoner og har ansvar for bygningsdelen i matrikkelen og ajourføring av tiltaksbasen i kartverket.

Gjøvik preges av stor aktivitet både innenfor offentlig og privat sektor. Det er særlig fokus på byutvikling, og man står ovenfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsprosjekt både innenfor samferdsel, fjernvarme, byfornyingsprosjekt med mer. NTNU i Gjøvik er i sterkt utvikling og har utdanning både innen geomatikk og byggfag.

Kommunens høye ambisjonsnivå om å bli "mer by", i tillegg til vedvarende stor aktivitet innenfor både offentlig og privat sektor i Gjøvik, innebærer krevende og spennende oppgaver innen fagområdet.

Arbeidsoppgaver
•   Saksbehandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven, samt andre saker innenfor seksjonens arbeidsområde
•   Rådgivning om arkitektur innenfor seksjonen
•   Publikumsveiledning og forhåndskonferanser
•   Tett samspill med øvrig fagmiljø i og utenfor tjenesteområdet

Ønskede kvalifikasjoner
•   Arkitektutdannelse på masternivå og relevant erfaring.  Søkere med annen relevant fagbakgrunn, herunder jurist, sivilingeniør eller samfunnsviter vil også bli vurdert
•   God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
•   Kunnskap om lovverket og erfaring med saksbehandling
•   God serviceinnstilling
•   Det er ønskelig med kunnskap om GIS
•   Personlige egenskaper som engasjement, god arbeidsevne, evne til å samarbeide, løsningsorientert og et godt humør

Vi kan tilby
•   Et godt sosialt arbeidsmiljø og et sterkt og variert faglig miljø
•   Inkluderende arbeidslivsbedrift, med god fleksitidsordning
•   Interessante faglige utfordringer Gode pensjonsordninger i KLP
•   Lønn etter avtale

Kontaktpersoner
Nærmere informasjon om stillingen ved Pål Arne Bustad, virksomhetsleder, tlf. 61 18 97 83.

Søknad sendes
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Unntatt offentlighet
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. 
Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknadsfrist 27.07.2017
Utlyst dato 29.06.2017
Vår ref. 2861

Arbeidssted: Gjøvik rådhus.

Les mer og søk på stillingen

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med en visjon om å være en motor for vekst og utvikling i Innlandet. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse,som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.