Lillestrøm kommune Lillestrøm Søknadsfrist: 09.08.2020 www.lillestrom.kommune.no

Byggesaksbehandler

Byggesaksbehandler, arkitekt / ingeniør / jurist
(to års engasjement)
Kultur, miljø og samfunn, Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune er landets 9. største kommune med ca. 87 000 innbyggere, og kommunen er den største arbeidsplassen mellom Oslo og Trondheim, med ca. 9000 arbeidstakere. Byen Lillestrøm ligger 10 min fra Oslo sentrum, og er regionby i en av Norges mest spennende og ekspansive regioner. Kommune og næringsliv satser sterkt på å utvikle en bærekraftig by med vekt på urbanitet og kvalitet, en by som skal være god å bo i, å jobbe i, å handle i og å oppleve og treffe mennesker i.
 
Avdeling for byutvikling har ansvar for planlegging og arealforvaltning for Lillestrøm by, Strømmen og Kjeller, kommunens tettest befolkede områder. Området rommer ca. 35 000 innbyggere, men veksttakten er høy, og det pågår utstrakt fortetting og transformasjon av gamle industriområder. Avdelingen arbeider for at utviklingen skal skje med kvalitet, klare mål og enhetlige strategier fra overordnet plan, gjennom detaljregulering og byggesaksbehandling til gjennomføring. Vi har forutsetninger til å utvikle en av Norges mest bærekraftige byer, med gode arkitektoniske kvaliteter, grønne og attraktive byrom og sosiale møteplasser, samt mobilitetsløsninger tilpasset byen.

Det to-års engasjementet som byggesaksbehandler ligger til avdeling for byutvikling, seksjon byggesak by. Lillestrøm kommune har innført saksbehandlingssystemet eByggesak. Systemet skal tilpasses og integreres i saksbehandlingen, og det tar en del kapasitet å få dette til. Seksjon byggesak by har derfor behov for å øke saksbehandlingskapasiteten mens normal kapasitet er bundet opp i innføringen av systemet. Seksjonen er bygningsmyndighet i seksjonens geografiske ansvarsområde og skal bidra til å utvikle områdene i tråd med de mål og strategier som er vedtatt. Engasjementet vil benyttes til byggesaksbehandling innenfor avdelingens geografiske ansvarsområde. Arbeidet omfatter også veiledning av innbyggere og utbyggere. Avdeling for byutvikling har også ansvar for seksjoneringssaker på vegne av både avdeling for byutvikling og avdeling stedsutvikling, som har ansvar for arealforvaltningen i resten av kommunen.

Arbeidsoppgaver:
•   Sikre at mål om attraktiv byutvikling satt i kommuneplan og reguleringsplaner blir ivaretatt og realisert gjennom byggesaksbehandling
•   Det kan også bli aktuelt å delta i behandlingen av seksjonseringssaker
•   Veiledning av innbyggere og utbyggere

Kvalifikasjoner:
•   Utdanning som sivilarkitekt, jurist, sivilingeniør eller ingeniør med relevant bakgrunn er ønskelig. Søkere med mindre utdanning, men med relevant erfaring som byggesaksbehandler vil også vurderes.
•   God kunnskap om plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter
•   God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:
Vi ønsker at du:
•   Er serviceinnstilt
•   Kan arbeide selvstendig og ta ansvar
•   Har god arbeidskapasitet
•   Liker teamarbeid og samarbeid med kolleger og andre avdelinger og sektorer

Vi tilbyr:
•   Et stort og kompetent plan- og byggesaksfaglig miljø
•   Svært godt arbeidsmiljø
•   Påvirkningsmulighet og samarbeid fra tidligfase til gjennomføring
•   Konkurransedyktig lønn
•   God pensjons- og forsikringsordning
•   Aktivt bedriftsidrettslag
•   En god mulighet til å være med på å bygge en ny kommune med ambisiøse mål om bærekraft og bykvalitet
 
Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder Kristin Dale Selvig, mob. 98669272 eller seksjonsleder Hanne Kristin Reitan Hermansen, tlf. 41171857

Søknadsfrist: 09.08.2020

Les mer og søk på stillingen