Gjøvik kommune Gjøvik Søknadsfrist: 23.08.2018 www.gjovik.kommune.no

Byggesaksbehandler

Byggesaksbehandler 100 % fast stilling, Teknisk drift

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Beskrivelse av arbeidsstedet
Arbeidssted er Gjøvik rådhus.

Virksomhetsområdet Byggesak har 10 ansatte og inngår i et spennende fagmiljø med dyktige fagpersoner og høy kompetanse. Byggesak er organisert under sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift, og har bl.a. ansvaret for kommunens behandling av bygge- og delesøknader etter plan- og bygningsloven og tilsynsarbeid.

Gjøvik preges av stor aktivitet både innenfor offentlig og privat sektor. Det er særlig fokus på byutvikling, og man står ovenfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsprosjekt både innenfor samferdsel, fjernvarme, byfornyingsprosjekt med mer. NTNU i Gjøvik er i sterk utvikling og har utdanning både innen geomatikk og byggfag.

Kommunens høye ambisjonsnivå om å bli "mer by", i tillegg til vedvarende stor aktivitet innenfor både offentlig og privat sektor i Gjøvik, innebærer krevende og spennende oppgaver innen fagområdet.

Arbeidsoppgaver
Saksbehandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven, samt andre saker innenfor seksjonens arbeidsområde
Publikumsveiledning og forhåndskonferanser
Tett samspill med øvrig fagmiljø i og utenfor tjenesteområdet

Kvalifikasjoner
Høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå innenfor ett av følgende fagområder: Arkitekt, jurist, samfunnsviter eller ingeniør.
Relevant erfaring
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Kunnskap om lovverket og erfaring med saksbehandling
God serviceinnstilling
Det er ønskelig med kunnskap om GIS
Personlige egenskaper som engasjement, god arbeidsevne, evne til å samarbeide, løsningsorientert og et godt humør
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby
Et godt sosialt arbeidsmiljø og et sterkt og variert faglig miljø
Inkluderende arbeidslivsbedrift, med god fleksitidsordning
Interessante faglige utfordringer Gode pensjonsordninger i KLP
Lønn etter avtale

Kontaktpersoner
Nærmere informasjon om stillingen kontakt Pål Arne Bustad, virksomhetsleder, tlf. 452 32 709.

Unntatt offentlighet må begrunnes!
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.
Se www.gjovik.kommune.no
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.
Les mer og søk på stillingen

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Søknadsfrist   23.08.2018    
Utlyst dato    09.08.2018    
Vår ref           3297