Nannestad kommune Nannestad Søknadsfrist: 15.11.2018 www.nannestad.kommune.no

Byggesaksbehandler

Nannestad kommune - Kommunal forvaltning søker byggesaksbehandler

Virksomheten kommunal forvaltning som omfatter plan, byggesak, kart/oppmåling, landbruk og miljø, har behov for å ansette en ny byggesaksbehandler. Vi er langt framme ift. digital byggesaksbehandling og fikk i 2017 pris for beste praksis. Byggesaksbehandleren vil inngå i et fagteam på tre personer.

Arbeidsoppgaver

•    Bygge- og delesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, herunder også klagesaksbehandling og skriving av politiske saker der hvor dette er nødvendig.     
•    Delta i tverrfaglig samarbeid, både internt og mellom kommuner.

Kvalifikasjoner

•    Til stillingen ønskes en person med universitets-/høyskoleutdanning med hovedvekt på bygningsfag. Juridisk kompetanse/ erfaring er også en fordel. Søkere med utdanning/bakgrunn som bygningsingeniør eller sivilarkitekt er å foretrekke.     
•    Erfaring fra offentlig forvaltning, samt relevant erfaring ift. arbeidsoppgavene.

Utdanning
•    Arkitekt / Design
•    Bygg og anlegg
•    Høyskole / Universitet

Egenskaper
•    Søker må ha god evne til samhandling og tverrfaglig samarbeid, men må også kunne jobbe selvstendig.
•    God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
•    Vi har fokus på at den vi ansetter må være en god bidragsyter til vårt gode arbeidsmiljø, både faglig og sosialt.

Vi tilbyr
•    Stillingsbrøk: 100%
•    Lønn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldende lov/avtaleverk, samt pensjonsordning i KLP.
•    Interessante og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i sterk vekst.
•    Selvstendig arbeid, men også tett samarbeid med kolleger i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø.
•    Søker må kunne benytte egen bil i tjenesten.
•    Minst to referanser må oppgis i søknaden.
•    Vitnemål/attester tas med på et ev intervju.
•    Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Kontaktperson

Ingebjørg Lajord
Konst. virksomhetsleder
Telefon 66 10 50 00

Les mer og søk på stillingen


Nannestad, Romerikes beste bostedskommune    
                                                   
Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 13 000 innbyggere, med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger og nærhet til skog og mark gjør Nannestad til en god oppvekstkommune.
Les mer her