Kristiansand kommune Kristiansand Søknadsfrist: 09.09.2017

Byplanlegger /​ arealplanlegger

Vil du være med å utvikle Kristiansand?

Vi tror på muligheter

Kristiansand kommune er en av Sørlandets største arbeidsgivere med 7000 ansatte. Vi jobber hver dag for å gi innbyggerne gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.

Kristiansand kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn

Les mer på www.kristiansand.kommune.no/jobb

By- og samfunnsenheten er et bredt sammensatt fagmiljø som ivaretar kommunens aktørrolle innen byutvikling og samfunnsplanlegging i vid forstand, og som har en vesentlig betydning for Kristiansand og Sørlandets fremtidige by- og samfunnsutvikling. Enheten har i underkant av 30 ansatte med kompetanse som spenner fra urbanisme og overordnet kommune-, areal- og transportplanlegging til klimaspørsmål, levekår og samfunns- og næringsutvikling. Business Region Kristiansand er en del av enheten.

Sentrum i Kristiansand, Kvadraturen, følger den opprinnelige renessansebyplanen til Christian IV og ble grunnlagt i 1641. Dette gir Kvadraturen unike byplannmessige kvaliteter som omgitt av vakker Sørlandsnatur og skjærgård utgjør rammene for varierte bomiljøer og et unikt kulturtilbud og næringsliv. Etter en periode med befolkningsnedgang og mange tomme lokaler, er det nå en positiv driv og befolkningsøkning, og den viktigste oppgaven for den nye byplanleggeren vil være å styrke byens posisjon nasjonalt og internasjonalt gjennom å tilrettelegge for byvekst med kvalitet.

Arbeidsoppgaver
•    Overordnet arealplanlegging     
•    Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner     
•    Bidra til å skape den gode, kompakte by med urbane kvaliteter     
•    Gatebruk og midlertidige aktiviteter     
•    Prosjektledelse og saksbehandling     
•    Utarbeidelse og fronting av politiske saker.     
•    Delta i relevante nettverk og fora, internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner
•    Master i arkitektur / planlegging eller tilsvarende     
•    Relevant arbeidserfaring     
•    Kunnskap om relevant lovverk, primært plan- og bygningsloven     
•    Prosjektledererfaring     
•    God forståelse for offentlig sektor     
•    Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Utdanningsretning

•    Arkitekt / Design
•    Samfunnsfag

Utdanningsnivå

    •    Høyskole/universitet, Master grad

Personlige egenskaper
•    Selvstendig og bevisst egne ferdigheter     
•    Kreativ og faglig engasjert     
•    Resultat- og løsningsorientert     
•    God tverrfaglig forståelse mot tilgrensede fagområder     
•    Må trives med ulike utfordringer     
•    Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser     
•    Trives med et høyt arbeidstempo     
•    Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr
•    Interessante og varierte arbeidsoppgaver     
•    Godt faglig miljø og tverrfaglig samarbeid     
•    Lønn etter avtale     
•    Gode pensjons- og forsikringsordninger     
•    Fleksibel arbeidstid     
•    Hyggelige arbeidslokaler i sentrum av Kristiansand

Kontaktinfo:
Knut Felberg
Leder By- og samfunnsenheten
Tlf 92840531
e-post

Les mer

Søk på stillingen