Hamar kommune Hamar Søknadsfrist: 30.11.2018 www.hamar.kommune.no

Byplanlegger/​ arkitekt

Hamar kommune søker byplanlegger/​arkitekt,
100 % fast, 2 stillinger - Arealplan.

Det skjer mye spennende i Hamar knyttet til byutvikling, og vi ønsker derfor å rekruttere to nye medarbeidere til arealplanavdelingen. Det er de siste årene gjort betydelige investeringer og oppgraderinger av gater og byrom, tidligere industri- og jernbaneområder er under omforming til nye bydeler, og det planlegges for dobbeltspor på jernbanen gjennom byen, med mulig flytting av jernbanestasjonen. Hamar oppleves som et attraktivt sted å investere for utbyggere, og som bosted har Hamar både nærhet til Mjøsa og til snøsikkert skiterreng. I tiden framover skal vi ta tak i viktige og spennende planoppgaver som revidering av sentrumsplan, mobilitetsplan og kulturminneplan, og det skal planlegges for realisering av nye store boligområder i tråd med nylig vedtatt kommuneplan (2018-2030). Vil du bidra i dette arbeidet og bli en del av et byplanmiljø hvor du får jobbe med helhet og følge sakene fra start til slutt?

Arbeidsoppgaver

•   Prosjektledelse for kommunale planprosesser (områdereguleringer, kommunedelplaner, strategiarbeid), og samarbeid med aktuelle aktører.
•   Utbyggingsavtaler.
•   Mulighetsstudier og illustrasjonsarbeid.
•   Veilede og ha dialog med private utbyggingsaktører og håndtere saksbehandling av private planforslag etter plan- og bygningsloven.
•   Medvirke i nasjonale, regionale og interkommunale prosjekt og samarbeid.
•   Planlegge åpne møter og medvirkningsprosesser.
•   Oppgavene vil bli tilpasset de aktuelle medarbeidernes kompetanse og erfaring.

Kvalifikasjoner
•   Vi søker etter kandidater med kompetanse tilsvarende mastergradsnivå innenfor arealplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme, geografi, mobilitet, prosjektledelse eller tilsvarende. Vi ser gjerne at du har erfaring fra privat eller offentlig planlegging, men både erfarne og nyutdannede er velkomne til å søke.
•   Må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.

Utdanningsnivå
•   Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

•   Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
•   Evne til å se helhet
•   Kunne ta initiativ og jobbe systematisk
•   Både jobbe godt i team og jobbe selvstendig

Vi tilbyr

•   Interessante og utfordrende oppgaver
•   Et godt arbeidsmiljø
•   Gode faglige utviklingsmulighter
•   Offentlig tjenestepensjonsordning
•   Lønn etter avtale

Kontaktinfo:
Kjetil Wold Henriksen
Fungerende byplansjef
Tlf 975 52 354
e-post

Tone Bjørgan Wabakken
Arealplanlegger
Tlf 481 86 424
e-post

Les mer og søk på stillingen

Søknadsfrist: 30. november 2018


Hamar er innlandets største by og et vitalt sentrum for Hamarregionens 90.000 innbyggere. Med sentral beliggenhet vel en time fra Oslo, mangfoldig kultur- og idrettsliv og gode oppvekstsvilkår, er Hamar en attraktiv by i vekst.

Hamar kommune tar en aktiv rolle i utvikling av innlandsregionen, posisjonerer seg for ytterligere vekst og satser sterkt på byutvikling. Kommunen er en av regionens største arbeidsplasser. Våre verdier er åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Les mer på
www.hamar.kommune.no