Sarpsborg kommune Sarpsborg Søknadsfrist: 30.04.2019 www.sarpsborg.com

Byplanlegger/​ Arkitekt

Byplanlegger/Arkitekt - Virksomhet plan og samfunnsutvikling

Stillingen er lagt til virksomhet plan og samfunnsutvikling, kommuneområde samfunn. Arbeidssted er Sarpsborg rådhus.
Virksomhetens arbeidsoppgaver er samfunnsutvikling, areal- og transportutvikling, folkehelse og næringsutvikling. På virksomheten legger vi stor vekt på å ha samarbeid på tvers av fagområder. Dialog med innbyggere, næringsliv, foreninger og andre aktører er også sentralt i vårt arbeid.

Sarpsborg er i vekst og virksomheten har ansvar for store plan- og utredningsoppgaver. Virksomheten utarbeider overordnede planer og behandler reguleringsplaner. Revidering av de overordnede arealplanene pågår. Ny sentrumsplan skal etter planen vedtas i juni 2019. Flere av reguleringsplanene er knyttet til utvikling av et framtidsrettet transportsystem som skal realiseres gjennom Bypakke Nedre Glomma. Virksomheten består av en tverrfaglig gruppe med engasjerte medarbeidere. 

Arbeidsoppgaver
Vi søker en medarbeider med arkitektkompetanse som vil ha ansvar for følgende:
-   Være pådriver for oppfølging og gjennomføring av sentrumsplanen, både internt i organisasjonen og mot eksterne aktører
-   Være pådriver for sentrumsutviklingen og delta i sentrumsrelaterte plan- og utredningsoppgaver/utviklingsprosjekter
-   Bidra med arkitektoniske og estetiske vurderinger i utforming av fortettingstrategien for Sarpsborg utenfor sentrum
-   Utforme mal for utvikling av bygg innenfor NB!-registeret
-   Bistå i estetiske og arkitektoniske vurderinger i byggesaker og reguleringsplanarbeid
-   Delta i tverrfaglig plan- og utredningsarbeid

Krav til utdanning
Søker må ha relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå innen arkitektur/landskapsarkitektur, helst på masternivå.

Personlige egenskaper
Vi søker en medarbeider som:
-   Er initiativrik, nytenkende og glad i utfordringer
-   Er løsningsorientert
-   Har godt humør, god arbeidskapasitet og trives med høyt tempo

Ved utvelgelsen vil følgende bli vektlagt:
-   Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt 
-   Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
-   Evne til å ta beslutninger og arbeide effektivt og strukturert 
-   Engasjement og serviceholdning
-   Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
-   God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
-   Analytiske egenskaper

Erfaring
Søker bør ha minst tre års relevant erfaring fra arbeid i offentlig eller privat virksomhet. Søker må ha jobbet med planprosesser.

Vi tilbyr
100 % fast stilling, tiltredelse etter avtale. Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner, god pensjonsordning. Et godt faglig miljø. Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, i et trivelig og tverrfaglig miljø. Gode muligheter for faglig utvikling. Fleksibel arbeidstid.

Søknad sendes
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf. 69 10 80 00.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Les mer og søk på stillingen

Kontakter
Maria Skåren
Teamleder regulering
E-post
Mobil 922 95 291
Arbeid 922 95 291

Hege Hornnæs
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 414 32 499
Arbeid 414 32 499

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.  I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. 
Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg".
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"

www.sarpsborg.com