Bergen kommune​ Bergen Søknadsfrist: 09.08.2020 www.bergen.kommune.no

Byplanlegger/​ arkitekt

Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten har som visjon å gjøre Bergen til en aktiv og attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens mål om den kompakte gåbyen. Byggesaker, plansaker, oppmåling og vedlikehold av kommunens kartbaser er blant våre ansvarsområder. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom arealutvikling og politikk. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling. Plan- og bygningsetaten tilhører Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, og vi er 230 medarbeidere fordelt på fem fagavdelinger. Vi holder til i moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Bruns gate.

Avdeling for Byplan har ledig 2 faste stillinger som byplanlegger/arkitekt. Avdelingen består av 4 seksjoner med totalt 60 dyktige medarbeidere som har ansvar for å utarbeide overordnete arealplaner og strategiplaner, samt temautredninger knyttet til disse, behandling av private innsendte planer, og en seksjon for offentlige planer.

Vi søker byplanlegger/arkitekt som kan styrke vår kompetanse og kapasitet innen behandling av private planforslag.

Vi ser etter deg som
•   trives med og har interesse for å jobbe med byutvikling og arealplaner, byforming, gater og byrom
•   er genuint opptatt av å sikre at arkitektur og byforming står i samsvar med overordnete planer
•   holder deg faglig oppdatert og er nysgjerrig på hva som rører seg av trender
•   er tålmodig og ser at endringsprosesser tar tid

Arbeidsoppgaver
Din hovedoppgave vil være saksbehandling av privat initierte planforslag.

Dine kvalifikasjoner er
•   Primært master/hovedoppgave innen arkitektur eller byplanlegging
•   Meget gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
•   Erfaring fra prosjektledelse
•   Kunnskap innenfor arkitektur, byfornying, landskap, vei og trafikk, GIS er en fordel 
•   Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
•   Personlige egenskaper vektlegges

Vi tror du har følgende personlige egenskaper
•   Du er kompetent og moden
•   Du har engasjement, stå på vilje og godt humør
•   Du evner å skape resultat sammen med andre og deler din kompetanse og erfaring
•   Du er handlekraftig, selvstendig og strukturert
•   Du har god formidlingsevne og er tydelig
•   Du er fleksibel og er villig til å ta et tak/bistå når behov oppstår og situasjonen tillater det

Vi tilbyr
•   Lønn etter avtale
•   Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker.
•   Et hyggelig arbeidsmiljø preget av god faglig kompetanse og stort engasjement. 
•   Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknadsfrist: 09.08.2020

Les mer og søk på stillingen

Kontaktinformasjon
Aslaug Aalen
Avdelingsleder
Tlf 415 55 725

Stein Hustveit
Seksjonsleder
Tlf 482 21 088


Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.