Trondheim kommune Trondheim Søknadsfrist: 30.11.2017 www.trondheim.kommune.no

Byplansjef

Ved Byplankontoret er det ledig fast 100 % stilling som byplansjef.

Vi tilbyr en sentral og utfordrende lederstilling i Trondheim kommune. Du får stort ansvar med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Trondheim kommune har som ett hovedmål å være en internasjonalt anerkjent teknologi og kunnskapsby, en by hvor det er lett å leve miljøvennlig og en inkluderende, mangfoldig og attraktiv by. Som byplansjef har du en sentral rolle i realiseringen av disse målene i den norske storbyen som vokser mest.

Gjennom bymiljøavtalen har Trondheim kommune sammen med staten og fylket forpliktet seg til et nullvekstmål i biltrafikken. Byplankontoret deltar aktivt inn i Miljøpakkesamarbeidet som forvaltes av de partene som har undertegnet bymiljøavtalen.

Byplansjefen leder Byplankontoret med 70 medarbeidere organisert i fem avdelinger.

Byplansjefen rapporterer til kommunaldirektør for byutvikling og er medlem av kommunaldirektørens ledergruppe med medansvar for den overordnede, strategiske utvikling av bysamfunnet. Byplansjef stiller som administrativ representant i bygningsråd og i byutviklingskomite.

Arbeidsoppgaver

Byplankontoret har ansvar for å legge strategier, utarbeide og behandle planer for byens fysiske miljø. Det skjer gjennom overordnede strategier for byutvikling, gjennom areal- og transportplanlegging og gjennom aktiv deltakelse i byutviklingsrettede prosjekter og initiativ.

Kontoret behandler, utarbeider og forvalter arealplaner i tråd med plan- og bygningsloven. I tillegg lager byplankontoret temaplaner, analyser og veiledningsmateriell. Byplankontoret har ansvaret for planbehandling og annen saksbehandling innen byutvikling.

Kvalifikasjoner

•    Høyere relevant utdannelse på masternivå     
•    Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet     
•    Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner     
•    Erfaring med strategisk ledelse i nært samspill med andre enheter, etater osv.

Utdanningsretning

•    Bygg og anlegg
•    Arkitekt / Design
•    Ledelsesfag

Utdanningsnivå

•    Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

•    Forståelse for ledelsesutfordringer i politisk styrte organisasjoner     
•    Visjoner for utvikling av Trondheim til en enda mer attraktiv by     
•    Kraft til å omsette strategier til prioriterte handlinger som gir resultater     
•    Vilje til samarbeid og helhetstenkning     
•    Evne til å være tydelig, inkluderende og inspirerende og som fremmer vekst og utvikling
      for den enkelte og organisasjonen.

Språk

•    Norsk

Vi tilbyr
•    En spennende stilling i en utviklingsorientert organisasjon     
•    Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om kommunens tjenesteutvikling generelt     
•    Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde     
•    Et godt utbygd lederutviklingsprogram     
•    Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinfo:

Einar Aassved Hansen
Kommunaldirektør
Tlf 930 58 685

Ole Erik Fremo
Senior bedriftsrådgiver
Tlf 907 54 797

Les mer og søk på stillingen

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.