Gjøvik kommune Gjøvik Søknadsfrist: 24.05.2019 www.gjovik.kommune.no

Byutvikler

Byutvikler 100 % fast stilling ved Samfunnsutvikling, Gjøvik kommune.

Gjøvik kommune har store ambisjoner for utviklingen av Gjøvik by. Målet er å utvikle en mer spennende, urban og attraktiv by for fremtiden.

For å nå målene søker vi etter en entusiastisk, dyktig og nysgjerrig kollega som skal arbeide med byutvikling i spennet fra overordnet, strategisk nivå til mer konkrete prosjekt og saksavklaringer. Byutvikleren skal være en offensiv pådriver i arbeidet for å nå målene i utvikling av Gjøvik by. Sentralt i arbeidet er kommunens byvisjon, parkeringsstrategi, gatebruksplan og andre planer som er i tråd med målene for byutvikling.

Koordinering og kommunikasjon av ulike oppgaver i byutviklingsarbeidet både internt og eksternt vil være viktig for å lykkes med arbeidet. Det skal legges særlig vekt på god kommunikasjon og aktiv involvering av innbyggere og brukere av byen.

Som byutvikler/bystrateg vil du ha administrativt ansvar for ATP-samarbeidet (Areal- og Transportplanlegging) for Gjøvik by. Dette skjer sammen med partene Oppland (Innlandet) fylkeskommune, Statens vegvesen og Byen vår Gjøvik.

Stillingen skal supplere og styrke kommunens øvrige arbeid innen byutvikling, og bidra til en bedre og mer målrettet innsats både internt og eksternt mot kommunens samarbeidspartnere.

Stillingen skal plasseres i sektor for Samfunnsutvikling, tjenesteområdet Strategi og Utvikling. Andre ansvars-/fagområder i denne avdelingen er bl.a. overordnet samfunnsplanlegging, klima og miljø, samt næringsutvikling. Som byutvikler vil du jobbe tett på disse fagområdene og andre fagenheter i kommunen som Arealplan, Utbygging og Bymiljø, samt ha nær kontakt med kommunens ledelse.

Arbeidsoppgaver
Pådriver i byutviklingsarbeidet internt i kommunen og overfor eksterne samarbeidspartnere og sentrale myndigheter.
Administrativ ledelse av ATP-samarbeidet (areal- og transportplanlegging) for Gjøvik by.
Iverksette, organisere og lede utredninger og prosjekter bl.a. i regi av ATP-samarbeidet.
Koordinering og samkjøring av konkrete byutviklingstiltak (gjennomføring).
Kommunikasjon og informasjon om byutvikling (omdømmebygging).

Kvalifikasjoner
Høyere relevant utdanning, helst på mastergradsnivå (byutvikling, arealplanlegging, arkitektur, fysisk planlegging o.l.)
Erfaring fra relevant offentlig og/eller privat virksomhet med dokumenterte resultater
Erfaring fra prosjektledelse og -organisering

Personlige egenskaper
Du evner å se helhet og tenker strategisk, men du fordyper deg også i detaljer
Du er god og tydelig i din kommunikasjon
Du er faglig dyktig og opptrer med faglig integritet
Du har et oppriktig engasjement for å gjøre byen vår bedre
Du er utstrakt samarbeidsorientert, men også selvstendig i ditt arbeid
Du leverer resultater, både på tid og kvalitet
Du er trygg og uredd i møte med andre mennesker, og evner å bygge gode relasjoner
Du har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby
Vi tilbyr deg en unik mulighet til å ta aktiv del i byutviklingen i Gjøvik og sette ditt preg på byen.
Godt arbeidsmiljø og tett samarbeid med dyktige kollegaer
Fleksibel arbeidstid, 37,5 timers uke inkl. lunsj
Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale

Kontaktpersoner
Nærmere informasjon om stillingen kontakt Arne Moen, strategi- og utviklingssjef, tlf. 917 29 614 eller Per A. Rognerud, kommunalsjef, tlf. 911 02 071.

Unntatt offentlighet må begrunnes!
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.
Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Søknadsfrist: 24.05.19

Les mer og søk på stillingen

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.