Lørenskog kommune Lørenskog Søknadsfrist: 25.05.2017 Lørenskog kommune

Byutviklingssjef

Som nabo til hovedstaden og med en raskt voksende befolkning kan Lørenskog by på en grensesprengende utfordring:

Hvordan planlegge og skape et velfungerende samfunn for kommende generasjoner – det gode liv i Lørenskog?

Kommunen vil være en tydeligere premissgiver for samfunnsutviklingen og oppretter nå en ny avdeling; Strategi og samfunn, som vil bestå av et spisskompetent team som skal arbeide strategisk.

Vi søker en byutviklingssjef som skal arbeide tett sammen med teamet i Strategi og samfunn, og være med på å utvikle avdelingen. Stillingen rapporterer til ny direktør i Strategi og samfunn, Else Pran.

By- og sentrumsutvikling, utforming av fremtidens attraktive boligområder, nye kollektivløsninger som A-hus/Romeriksbanen, tilrettelegging for landbruk, fritid og et bærekraftig næringsliv basert på klima- og miljøvennlige løsninger er noen av utfordringene som venter teamet. Vi har også en viktig rolle innen regional areal- og transportplanlegging.

Vi søker en visjonær planlegger med blikk for det overordnete og evne til å omdanne visjoner til planer. Stillingen forutsetter gode samarbeids- og kommunikasjonsevner overfor politikere, innbyggere og ulike eksterne aktører. Vi søker deg som har erfaring fra by- og stedsutvikling, overordnet arealplanlegging og prosjektledelse. Det vil legges stor vekt på din evne til å arbeide analytisk og strategisk.

Byutviklingssjefen må ha relevant høyere utdanning, gjerne som arkitekt, by-/ eller samfunnsplanlegger. Erfaring fra kommunesektoren og forståelse for politiske beslutningsprosesser vil være en fordel.

Stillingen byr på utviklingsmuligheter i en av Østlandets mest offensive kommuner. Lønn etter avtale.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden.

Søknad merkes 65927

Spørsmål om stillingen
Randi Flugstad
Delphi Consulting AS
Telefon 23 33 27 70

Jan-Bendix Byhring
Organisasjonsdirektør
Telefon 975 73 028

Lørenskog kommune har nær 38.000 innbyggere og er landets 22. største kommune. Beliggenheten mellom Oslo og Gardermoen gir godt grunnlag for en spennende utvikling i årene som kommer. Kommunen har et dynamisk næringsliv og er et viktig handelssentrum på Nedre Romerike. Mer informasjon finnes på www.lorenskog.kommune.no.

Søk på stillingen