ABO PLAN & ARKITEKTUR AS Os Søknadsfrist: 11.12.2017 www.abo-ark.no

Daglig leder

Et av Vestlandets største fagmiljø innen arkitektur og arealplanlegging søker ny daglig leder

Vi ønsker oss en person med gode samarbeidsevner, positiv og kreativ innstilling og høy grad av profesjonalitet. Forståelse for økonomi og personalledelse og det marked som ABO opererer i, er en forutsetning.

Vi ønsker en person som er god til å lede endrings- og utviklingsprosesser, som har ett stort nettverk, har evne til å profilere oss utad og som kan lede ABO videre i kontinuerlig utvikling i tråd med vår visjon:
«ABO formgir våre omgivelser til beste for kommende generasjoner».

Søknadsfrist 11. desember 2017
For ytterligere informasjon se vår hjemmeside www.abo-ark.no

Ta kontakt med:
Daglig leder Arne Kristian Kolstad mob: 957 21 101 / e-post
Avdelingsleder arkitektur Alice Bigom mob: 920 68 874 / e-post