Gottlieb Paludan Architects Norge Oslo www.gottliebpaludan.com

Daglig leder

Gottlieb Paludan Architects Norge søker daglig leder

Vi søker en daglig leder som skal utvikle Gottlieb Paludan Architects (GPA) videre i Norge, slik at den solide posisjonen forsterkes. Selskapet skal ytterligere profesjonaliseres gjennom kompetanseheving, lederutvikling, forbedret prosjektstyring og økt markedsfokus. En viktig oppgave blir å bygge et GPA Norge med felles plattform og felles prosesser av høy kvalitet på tvers av arbeidssted, samtidig som lokal kunnskap og det enkelte kontors egenart får blomstre.

Til å lede og videreutvikle Gottlieb Paludan Architects Norge, søker vi en drivende leder med solid faglig forankring og god forretnings- og økonomiforståelse. Du bør ha erfaring med å lede miljøer preget av kunnskap og kreativitet, og vi tror du har bakgrunn fra arkitektur, byplanlegging eller andre relevante fagområder innen rådgivervirksomhet. Du har gode kommunikasjonsevner og en sterk evne til å utvikle og ta vare på folk. Forretningsutvikling og salg er områder du er god på og du har hatt resultatansvar i tidligere roller. Kompetanse innen design og erfaring fra kunnskapsbedrift med flere lokasjoner er en fordel. Arbeidssted er Oslo.

Stillingen medfører omfattende samarbeid med Gottlieb Paludan Architects Danmark og rapporterer både til eget styre og til selskapets administrerende direktør i Danmark.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Magne Amundsen, tlf. 916 56 101 eller Hilde H. Bachmann, tlf. 408 51 957. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.

Les mer og søk på stillingen


Om selskapet
Gottlieb Paludan Architects er en av Skandinavias store, tverrfaglige arkitektvirksomheter. Selskapet har hovedkontor i København og har nylig etablert seg i det norske markedet med kontorer i Oslo og Trondheim. I Norge er vi spesielt sterke innenfor Plan & Urbanisme, Utvikling & Analyse og Integrert Design, mens vi i Danmark har mer enn 100 års erfaring med arkitektur-, landskaps- og designløsninger innen våre forretningsområder Mobilitet, Energi og Eiendom.
Våre 130 medarbeidere arbeider sammen for å løse prosjekter i Skandinavia, Nord-Europa og Asia, og vi ønsker å utnytte vår samlede kompetanse til å styrke og utvikle våre forretningsområder ytterligere. Som virksomhet kjennetegnes vi av langvarige, tillitsbaserte relasjoner til våre kunder, og det er vår ambisjon å skape enkle, bærekraftige og velfungerende løsninger med lang teknisk og estetisk levetid.

Gottlieb Paludan Architects Norge er et tverrfaglig arkitektkontor som har sin opprinnelse fra Trondheim i 1996. I dag er vi ca. 40 ansatte i Trondheim og Oslo. Gottlieb Paludan Architects er heleid av ÅF-konsernet, som er et av de største rådgivermiljøene i Norge og Norden.