AT plan & arkitektur Oslo, Tromsø atpa.no

Daglig leder

Innovativt arkitektselskap med tilstedeværelse
i Nord og Sør

Vår nye daglige leder er forretnings- og relasjonsorientert med driv for arkitektur og byutvikling, innovasjon og miljø. Som et av få arkitektkontorer med tilstedeværelse i Nord- og Sør-Norge, vil du få mulighet til å ekspandere selskapets unike og solide posisjon i Nord, og samtidig bygge videre på selskapets markedspotensial på Østlandet.

Som vår daglige leder blir du en del av et sterkt og synlig fagmiljø innenfor plan og arkitektur og samtidig en del av vårt unike arbeidsmiljø preget av høy effektivitet, trivsel, engasjement, innovasjon, nysgjerrighet og høy etisk standard. Styret og eiere er motiverte og engasjerte i selskapets utvikling og vekst, og du vil ha ansvaret for å iverksette videre strategisk retning og etablere gode KPI’er for fremtiden.

Rett kandidat har erfaring med å lede miljøer preget av høy fagkompetanse og kreativitet, og gjerne bakgrunn fra arkitektur, eiendomsbransjen eller andre relevante rådgivervirksomheter. Du har et godt nettverk blant eiendomsaktører, spesielt i Oslo-området, og har god forståelse for privat eiendomsutvikling og offentlige byggeprosjekter.

Som leder er du kommersiell og rask til å sette deg inn i kundens problemstillinger, risiko og muligheter. Du etablerer gode relasjoner, skaper tillit og er en naturlig sparringspartner. Vi ser etter en leder med høy etisk integritet, som stimulerer til åpen og god dialog med ansatte, styret og kunder. Du tilstreber god økonomisk kontroll i ditt lederskap, og tar med deg din kontrakts- og tilbudskompetanse inn i forhandlinger og i samarbeidet mot satte mål. Du har høyere relevant utdannelse, gjerne arkitekt eller ingeniør.

Arbeidssted vil hovedsakelig være i Oslo, med samtidig stor tilstedeværelse i Tromsø, samt noe reisevirksomhet ifm. internasjonale samarbeidsprosjekter. Stillingen rapporterer til styret.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Visindi ved Vibeke Bjerknes, tlf. 986 45 381, Christian Høie Lie, tlf. 984 84 870 eller Monica Strysse, tlf. 971 00 769. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i innledende fase av prosessen.

Søknad med CV sendes snarest.

Les mer og søk på stillingen

AT plan & arkitektur er totalleverandør av arkitekttjenester. Vi har kontor i Tromsø og i Oslo, og er 33 arkitekter. Våre kunder og samarbeidspartnere er både eiendomsutviklere og entreprenører, samt stat og kommune. Vi vektlegger rollen som bidragsyter i samfunnsutviklingen og ser alltid etter muligheter til forbedring og verdiskaping. Sammen med våre kunder bidrar vi til samfunnsutvikling gjennom sammensatte byutviklingsprosjekter, boligprosjekter, næringsbygg, skoler, studentboliger og helsebygg. Våre tjenester omfatter tidligfase, regulering og byggprosjektering. Vår motivasjon er å skape arkitektur som er fremtidsrettet og bærekraftig. I dette ligger hensyn knyttet til både funksjon, miljø, sosiale og økonomiske forhold. Vi har blant annet lang erfaring med prosjektering av bygg i massiv tre, og er spesielt opptatt av å kombinere treets materialegenskaper med rasjonelle byggemetoder i større prosjekter. Vi har også lengre erfaring med sirkulære byggeprosjekter, både i form av reprogrammering og gjenbruk, men også i form av fleksible nybygg. Vi har ledende kompetanse innenfor tidligfase, regulering og byggesaksområdet. AT plan & arkitektur omsatte for 42 MNOK i 2019. AT plan & arkitektur har en solid ordrebok, og spennende prosjekter og samarbeidspartnere i både inn- og utland.