SLA Oslo Søknadsfrist: 06.06.2018 www.sla.dk

Daglig leder

Daglig leder til SLA Norge

SLA er et av Skandinavias førende byplanleggings- og landskapsarkitektfirmaer med en sterk internasjonal profil og prosjekter i flere land.

SLA har arbeidet i Norge siden 2005, blant annet med de nye allmenninger og byrom i Bjørvika. I februar 2014 etablerte SLA en fast tegnestue i Oslo for å etterkomme en stigende etterspørsel, og utbygge en allerede etablert kundekrets. Utviklingen har gått raskt siden, og SLA Norge er gått fra 2 til 17 medarbeidere på 4 år. Vi har i dag mange fantastiske kunder og samarbeidspartnere i Norge, og arbeider for tiden med noen av Norges viktigste samfunnsprosjekter; Gjenoppbygging og terrorsikring av det nye Regjeringskvartal, realisering av Helse Stavanger Sykehus og ny Museumspark til Vikingetidsmuseet i Oslo.

SLA ønsker i takt med veksten å styrke organisasjonen og ledelsen av SLA Norge, og søker nå i den forbindelse en daglig leder.

Stillingen som daglig leder vil referere direkte til CEO Mette Skjold, SLA A/S og inngå i et daglig tett samarbeid med partner- og leder av forretningsutvikling i SLA Norge, Louise Fiil Hansen. Louise Fiil Hansen, som fra første dag har ledet tegnestuen og ivaretatt utviklingen av SLA Norge, vil fortsatt være en vesentlig del av tegnestuen og bistå med utviklingen av SLA Norge. I forbindelse med ansettelsen av en tegnestueleder vil Louise fungere som leder av forretningsutvikling for SLA Norge. Stillingen vil også inngå i et tett samarbeid med SLA A/S’ øvrige ledelse, herunder CFO og COO, samt partnerkretsen.

Daglig leders fokus:
I det daglige vil ditt primære fokus være SLA Norges drift, herunder sikre at tegnestuens engasjerte og faglig kompetente medarbeiderstab har optimale vilkår.

Som daglig leder får du ansvar for:
•    Implementering av den vedtatte forretningsstrategien
•    Selskapets overordnede økonomi
•    Fastholde faglige og kommercielle position
•    Overordnet ressursstyring, herunder rekruttering og utarbeidelse av ansettelsesavtaler
•    Utarbeidelse av rådgiveravtaler, herunder avklaring av tid, økonomi, forsikringsforhold m.m.
•    Saksbudsjettering, samt oppfølgning i dialog med tegnestuens prosjektledere

Kvalifikasjoner hos søker:
•    Min. 10 års erfaring innenfor arkitektbransjen, herunder erfaring med ledelse fra en lignende stilling
      eller erfaring som prosjektleder på prosjekter med høy ledelseskompleksitet
•    Erfaring med realisering av større prosjekter, gjerne innenfor byrom, parker og byutvikling
•    Kjennskap til det norske markedet
•    Ambisjon og erfaring til å lede og bidra til den videre utviklingen av SLA Norge

SLA Norge holder i dag til i attraktive lokaler på Torggata i Oslo Centrum, 10 minutter gang fra Centralstationen.

For mer informasjon kontakt CEO SLA A/S Mette Skjold på e-post 

Søknad sendes e-post

Søknadsfrist 6. juni 2018

Lønn følger ansiennitet, erfaring og kompetanser, og avtales nærmere ved samtale.

Kort om SLA
SLA er en av Skandinavias største planleggings- og landskapsarkitekttegnestuer med prosjekter i flere land og i alle skalaer. SLA har 75 ansatte på kontorer i København, Oslo og Aarhus. Kulturen på SLA er preget av et sterkt sammenhold og evig nysgjerrighet, kombinert med et høyt ambisjonsnivå og en stor grad av frihet. Våre prosjekter løser noen av tidens vanskeligste urbane problemer, mens de skaper herlighetsverdi og livskvalitet for alle. Les mer på www.sla.dk