Børve Borchsenius Arkitekter AS Porsgrunn Søknadsfrist: 30.08.2019 www.borveborchsenius.no

Daglig leder

Børve Borchsenius Arkitekter AS søker daglig leder

Børve Borchsenius Arkitekter AS er et selvstendig, frittstående firma som eies av ansatte og har 17 aksjonærer. Vi er lokalisert i Porsgrunn og er det største arkitektmiljøet i Telemark med 31 medarbeidere. Firmaet er Norges eldste arkitektkontor med sammenhengende drift i 130 år.
I 2018 omsatte selskapet for om lag NOK 41 mill. 

Daglig leder gjennom 21 år ønsker å tre tilbake fra stillingen og vil arbeide videre med andre oppgaver. Firmaet er inne i en utviklingsprosess hvor arbeidsmetoder, prosjektstyring, arbeidslokaler og nye digitale verktøy er i fokus. Ny daglig leder vil få ansvaret for å videreføre utviklingsprosessene og for å sikre en fortsatt god faglig, markedsmessig og økonomisk drift og utvikling av Børve Borchsenius.

Les mer om selskapet på www.borveborchsenius.no og om stillingen på www.garuda.no

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i Garuda, Ole Christian Stubberud på 415 69 331. Søknad registreres på www.garuda.no innen 30. august.