Oslotre AS Oslo Søknadsfrist: 30.09.2019 www.oslotre.no

Daglig Leder

Daglig Leder i Oslotre AS

Oslotre et ungt arkitektkontor i vekst, med et målrettet fokus på å tegne og bygge miljøvennlige konstruksjoner i tre. Kontoret har 10 års erfaring med massivtre og limtre og ambisjoner om å være et kompetansehus for trearkitektur. Oslotre står foran viktige valg når det gjelder videre utvikling. Med en pågang av byggeprosjekter ønsker vi å komplementere teamet med en engasjert og dyktig Daglig Leder som kan bidra til å styrke oss ytterligere.

Oslotre har i dag en stab med meget god og variert fagkunnskap innen arkitektur og byggeteknikk. Daglig leder i Oslotre vil få stor innflytelse og påvirkningskraft på hvordan vi tilrettelegger strategi for videre drift i årene som kommer. Vi er motiverte for å møte fremtidens arbeidsoppgaver med den nye daglige lederen som sammen med faglig ledelse vil være retningsgivere og motivatorer.

Til Daglig Leder ønsker Oslotre en selvstendig, aktiv, initiativrik og utadrettet person 

Arbeidsoppgaver 
•   Daglig ledelse av selskapets virksomhet, herunder lederansvar og personalansvar
•   Lede og utvikle bedriften sammen med faglig ledelse
•   Salg og markedsføring av selskapets tjenester
•   Følge opp og være ansvarlig for drift og resultatoppnåelser 
•   Sikre gjennomføringskraft av vedtatte handlingsplaner og aktiviteter
•   Påvirke Oslotre til å møte morgendagens krav og muligheter
•   Videreutvikle gode relasjoner til alle samarbeidspartnere 

Kvalifikasjoner 
•   Du har evne til å kunne lede, motivere og ivareta ansatte og gode samarbeidsevner
•   Arkitektfaglig utdannelse eller erfaring fra byggindustrien, men ingen betingelse 

Vi kan tilby en utfordrende og spennende jobb i et viktig felt under utvikling
Ta del i et fellesskap med arkitekter, ingeniører og tømrere, i en spennende organisasjon i vekst. Kontoret ligger sentralt i Kvadraturen i Oslo sentrum, med eget snekkerveksted, workshop, møterom og arbeidsplasser 

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og høy grad av trivsel.
Stillingen gir rom for egne initiativ og påvirkningsmuligheter. Lønn etter avtale.
Søknad vedlagt CV og kopier av attester sendes på e-post til post@oslotre.no
Ytterligere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til styreleder Jørgen Tycho, tlf. 932 33 211
Søknadsfrist 30. september 2019